p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - Mayıs 2016
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Deneysel osteomyelit tedavisinde vasküler endotelial büyüme faktörü geni ile transfekte edilmiş transpozisyonel kas flebinin etkinliği
Effects of transpositional muscle flaps transfected with vascular endothelial growth factor gene in the treatment of experimental osteomyelitis
Mahir Aliyev, Andaç Aykan, Muhitdin Eski, Nuri Arslan, Bülent Kurt, Mustafa Şengezer
PMID: 27598583  doi: 10.5505/tjtes.2015.37888  Sayfalar 205 - 214

2.
Ciddi femoral arter ve ven kanaması olan deneysel koyun modelinde, lokal “chitosan linear polymer” granül uygulamanın, hemostatik etkinliği
Hemostatic efficacy of local chitosan linear polymer granule in an experimental sheep model with severe bleeding of arteria and vena femoralis
Gürkan Ersoy, Ülkümen Rodoplu, Osman Yılmaz, Necati Gökmen, Alper Doğan, Özgür Dikme, Aslı Aydınoğlu, Okyanus Orhon
PMID: 27598584  doi: 10.5505/tjtes.2015.16689  Sayfalar 215 - 223

3.
Yanık sıçanlarda mikrodizi analiziyle ortaya çıkartıldığı gibi erken akış fazında iskelet kaslarındaki IncRNA’ların ekspresyon imzaları
Expression signatures of lncRNAs in skeletal muscles at the early flow phase revealed by microarray in burned rats
Zhang Haijun, Yu Yonghui, Chai Jiake
PMID: 27598585  doi: 10.5505/tjtes.2015.04831  Sayfalar 224 - 232

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Deplase distal radius kırıklarında internal fiksasyona karşın konservatif tedavi: Randomize kontrollü çalışmaların metaanalizi
Internal fixation vs conservative treatment for displaced distal radius fractures: a meta-analysis of randomized controlled trials
Guang-shu Yu, Yan-bin Lin, Li-sheng Le, Mei-feng Zhan, Xiao- Xiang Jiang
PMID: 27598586  doi: 10.5505/tjtes.2015.05995  Sayfalar 233 - 241

5.
Yoğun bir metropol hastanesinde ağır travmada 24 saat içindeki ölüm oranlarına ATLS kılavuzlarının ve travma ekibinin etkisi: Bir olgu kontrollü çalışma
Impact of ATLS guidelines, trauma team introduction, and 24-hour mortality due to severe trauma in a busy, metropolitan Italian hospital: A case control study
Stefano Magnone, Andrea Allegri, Eugenia Belotti, Claudio Carlo Castelli, Marco Ceresoli, Federico Coccolini, Roberto Manfredi, Cecilia Merli, Fabrizio Palamara, Dario Piazzalunga, Tino Martino Valetti, Luca Ansaloni
PMID: 27598587  doi: 10.5505/tjtes.2015.19540  Sayfalar 242 - 246

6.
Transfer edilen çocuk yanık hastalarındaki yanlış uygulamaların değerlendirilmesi
Evaluating incorrect management of transferred pediatric burn patients
Atilla Şenaylı, Fatma Öztürk, Müjdem Nur Azılı, Sabri Demir, Rabia Demir, Emrah Şenel
PMID: 27598588  doi: 10.5505/tjtes.2015.46037  Sayfalar 247 - 252

7.
Spinal ateşli silah yaralanmasında biyolojik faktörlerin sağkalımla ilişkisi
Relationship of biological factors to survival in spinal gunshot injuries
Mehmet Seçer, Murat Ulutaş, Fatih Alagöz, Özhan Merzuk Uçkun, Kadir Çınar, Cihat Yel, Emre Cemal Gökçe, Ali Dalgıç
PMID: 27598589  doi: 10.5505/tjtes.2015.76228  Sayfalar 253 - 258

8.
İnvajinasyonda başarısız pnömatik redüksiyon ve reinvajinasyon olgularının incelenmesi
A review of intussusception cases involving failed pneumatic reduction and re-intussusception
Rahşan Özcan, Mirzaman Hüseynov, Şenol Emre, Çiğdem Tütüncü, Hayriye Ertem Vehid, Sergülen Dervişoğlu, İbrahim Adaletli, Sinan Celayir, Gonca Tekant
PMID: 27598590  doi: 10.5505/tjtes.2016.79851  Sayfalar 259 - 264

9.
Evdeki gizli tehlike: Televizyon
A hidden household danger: Television
Oğuzhan Bol, Hüseyin Cebiçci, Serhat Koyuncu, Bahadır Şarlı, Nurullah Günay
PMID: 27598591  doi: 10.5505/tjtes.2015.42078  Sayfalar 265 - 268

10.
Yutulan ve cerrahi müdahale gerektiren intraabdominal yabancı cisim olgularımız
Ingested intraabdominal foreign bodies that require surgical intervention
Remzi Kızıltan, Özkan Yılmaz, Abbas Aras, Osman Toktaş, Abdulsamet Batur, Fatma Ağar, Şehmus Ölmez, Çetin Kotan
PMID: 27598592  doi: 10.5505/tjtes.2015.87400  Sayfalar 269 - 272

11.
Hasar kontrol cerrahisi nerede yapılmalı? Yapılabilecek en yakın yerde mi, tam donanımlı hastanede mi?
Where should the damage control surgery be performed, at the nearest health center or at a fully equipped hospital?
Mustafa Ugur, Seckin Akkucuk, Yavuz Savas Koca, Cem Oruc, Akin Aydogan, Erol Kilic, Ibrahim Yetim, Muhyittin Temiz
PMID: 27598593  doi: 10.5505/tjtes.2015.63833  Sayfalar 273 - 277

12.
Elektrik yanıkları: Beş yıllık geriye dönük değerlendirme
Electrical burns: Highlights from a 5-year retrospective analysis
Alper Kurt, Kamil Yıldırım, Çağlayan Yağmur, Osman Kelahmetoğlu, Ozan Aslan, Murat Gümüş, Ethem Güneren
PMID: 27598594  doi: 10.5505/tjtes.2015.55491  Sayfalar 278 - 282

13.
Erişkin ön kol kemiklerinin aseptik kaynamama tedavisinde LCP ve otogreft
Evaluation of outcomes in aseptic non-unions of the forearm bones in adults treated with LCP and autograft
Osman Lapcin, Yavuz Arıkan, Umut Yavuz, Yunus Emre Akman, Engin Çetinkaya, Volkan Gür, Bilal Demir
PMID: 27598595  doi: 10.5505/tjtes.2015.73780  Sayfalar 283 - 289

OLGU SUNUMU
14.
Nadir akut karın nedeni: Çekum divertikül perforasyonu (İki olgu)
A rare cause of acute abdominal disease: two reports of caecal diverticulum perforation
Fatih Çiftci, İbrahim Abdurrahman, Abdülkadir Eren
PMID: 27598596  doi: 10.5505/tjtes.2015.59879  Sayfalar 290 - 292

15.
Belirgin bir toraks travması ardından gastrik pull-up’ın travmatik rüptürü: Bir olgu raporu ve literatürün gözden geçirilmesi
Traumatic rupture of gastric pull-up after apparent mild thoracic trauma: a case report and literature review
Joaquin valle, Hanumantha Srinivasrao, David Snow, Mike Asbitt
PMID: 27598597  doi: 10.5505/tjtes.2015.47159  Sayfalar 293 - 296

16.
Obturator fıtıkların zorlu yönetimi: Üç olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Challenging management of obturator hernia: a report of three cases and literature review
Kazım Şenol, Mehmet Emrah Bayam, Uğur Duman, Evren Dilektaşlı, Muhammed Doğangün, Abdullah İnal, Deniz Necdet Tihan
PMID: 27598598  doi: 10.5505/tjtes.2015.17163  Sayfalar 297 - 300

17.
Havalı tüfek saçması kardiyak penetrasyon ve periferal embolizasyonu
Air gun pellet: cardiac penetration and peripheral embolization
Onur Işık, Çağatay Engin, Ahmet Daylan, Cengiz Şahutoğlu
PMID: 27598599  doi: 10.5505/tjtes.2015.76570  Sayfalar 301 - 303