p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ciddi femoral arter ve ven kanaması olan deneysel koyun modelinde, lokal “chitosan linear polymer” granül uygulamanın, hemostatik etkinliği [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 215-223 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.16689

Ciddi femoral arter ve ven kanaması olan deneysel koyun modelinde, lokal “chitosan linear polymer” granül uygulamanın, hemostatik etkinliği

Gürkan Ersoy1, Ülkümen Rodoplu2, Osman Yılmaz3, Necati Gökmen4, Alper Doğan5, Özgür Dikme6, Aslı Aydınoğlu7, Okyanus Orhon8
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
2Aile Hekimliği Uzmanı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Deney Hayvanları Bilimi, Anabilim Dalı, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
5Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği, Denizli
6İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul
7Medikal Park Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
8Denizcilik Yöneticiliği, Gemi Kurtarma Uzmanı, Uzakyol Vardiya Zabiti (3. Kaptan), İstanbul

AMAÇ: Femoral kanamalı, deneysel koyun modelinde, “chitosan linear polymer” uygulamasının, hemostatik etkinliğini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Koyunların anestezi ve entübasyonunu takiben, kanamayı başlatmak için kasık yaralanması oluşturuldu. Denekler, çalışma ve kontrol grupları şeklinde randomize edildiler. Kontrol grubunda, kanama alanı üstüne absorban pedler yerleştirildi ve üstüne ağırlık konarak bası oluşturuldu. Çalışma grubunda ise kanama alanına “chitosan linear polymer” döküldü, absorban pedler ve ağırlık aynı şekilde yerleştirildi. Her beş dakikada bir kanama değerlendirildi. Ana çıktı kanama duruncaya kadar geçen zamandı.
BULGULAR: Çalışma grubunda kanama, beş denekte ilk, diğer denekte ise ikinci girişimde durdu. Bir denek çalışmadan çıkarıldı. Kontrol grubunda, kanama bir denekte ilk girişimde, dört denekte ikinci girişimde, iki denekte ise, yerin dikilmesinden sonra durdu. Hemostaz çalışma grubunda, kontrol grubuna oranla, daha erken dönemde sağlandı ve her iki grup arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı idi.
TARTIŞMA: Bu koyun modelinde “chitosan linear polymer” uygulaması hemostazı kontrol grubuna göre daha kısa sürede sağladı.

Anahtar Kelimeler: Eksternal kanama, kitosan lineer polimer, kontrolsüz kanama, travma.

Hemostatic efficacy of local chitosan linear polymer granule in an experimental sheep model with severe bleeding of arteria and vena femoralis

Gürkan Ersoy1, Ülkümen Rodoplu2, Osman Yılmaz3, Necati Gökmen4, Alper Doğan5, Özgür Dikme6, Aslı Aydınoğlu7, Okyanus Orhon8
1University Of Dokuz Eylül, School Of Medicine, Department Of Emergency Medicine, İzmir
2Family Physician (private Doctor), İzmir
3University Of Dokuz Eylül, School Of Medicine, Department Of Laboratory Animals Science, İzmir
4University Of Dokuz Eylül, School Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, İzmir-turkey.
5Department Of Anesthesiology, State Hospital Of Denizli, Denizli
6Research And Educational Hospital Of İstanbul, Department Of Emergency Medicine, İstanbul
7Department Of Emergency Medicine, Medical Park Hospital, İzmir
8Maritime Management, Salvage Master (vessel Recovery, Wreck Removal For Ship) And Oil Spill Specialist. Oceangoing Watchkeeper, İstanbul

BACKGROUND: The aim of the present study was to evaluate the hemostatic effect of chitosan linear polymer in a sheep model with femoral bleeding.
METHODS: Following induction of anesthesia and intubation of sheep, groin injury was induced to initiate hemorrhage. Animals were randomly assigned to study and control groups. In the control group, absorbent pads were packed on the wound, and pressure was supplied by a weight placed over the dressing. In the study group, chitosan linear polymer was poured onto the bleeding site; absorbent pads and pressure were applied in the same manner. At 5-min intervals, bleeding was evaluated. Primary endpoint was time to hemostasis.
RESULTS: Bleeding had stopped by the 1st interval in 5 members of the study group, and by the 2nd interval in 1 member. One sheep was excluded. The bleeding stopped after the 1st interval in 1 member of the control group and after the 2nd interval in 4 members. Bleeding stopped in 2 cases following ligation of the bleeding vessel. Hemostasis was achieved earlier in the study group, compared to the control group, and the difference was statistically significant.
CONCLUSION: Hemostasis was achieved earlier following application of chitosan linear polymer.

Keywords: Chitosan linear polymer, external bleeding, trauma, uncontrolled hemorrhage.

Gürkan Ersoy, Ülkümen Rodoplu, Osman Yılmaz, Necati Gökmen, Alper Doğan, Özgür Dikme, Aslı Aydınoğlu, Okyanus Orhon. Hemostatic efficacy of local chitosan linear polymer granule in an experimental sheep model with severe bleeding of arteria and vena femoralis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 215-223

Sorumlu Yazar: Gürkan Ersoy, Türkiye
Makale Dili: İngilizce