p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank

Etik vve Politikalar

Etik ve Politikalar

 

Reklam Politikası
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi'nde, Baş Editörün onayı ile reklam yayınlanabilir. Reklamlar derginin kapak sayfaları ve/veya web sitesinde bulunabilir. Potansiyel reklam verenler, Yazı İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçmelidir. Reklam verenlerin editoryal kararlar veya reklamcılık politikaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Arşiv Politikası
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi'nde yayınlanan içerikler internet arşivi kullanılarak elektronik ortamda korunmaktadır. https://tjtes.org/jvi.aspx?pdir=travma&plng=eng&list=pub

Yazarlık Politikası
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi'nde yayınlanan yazılarda yer alan tüm ifadeler ve görüşler yazar(lar)ın görüşlerini yansıtmaktadır.

Yazar olarak gösterilen her birey, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılamalıdır. ICMJE, yazarlığın aşağıdaki 4 kritere dayandırılmasını tavsiye eder:

Çalışmanın konsept, tasarımı veya çalışma için verilerin elde edilmesi, analizi veya yorumlanmasına önemli katkı; VE
Çalışmanın taslağını hazırlama veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak gözden geçirme; VE
Yayınlanacak versiyonun son onayı; VE
İşin herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde soruşturulmasını ve çözülmesini sağlamak için işin tüm yönlerinden sorumlu olma anlaşması.
Yazarlar, kendi çalışmalarından sorumlu olmanın yanı sıra, ortak yazarlarının katkılarının bütünlüğüne de güvenmeli ve her yazar, çalışmanın diğer bölümlerinden hangi ortak yazarların sorumlu olduğunu belirleyebilmelidir.

Yazar olarak atananların tümü, yazarlık için dört kriterin tümünü karşılamalıdır ve dört kriteri karşılayanların tümü yazar olarak tanımlanmalıdır. Katkıda bulunan ancak dört kriteri de karşılamayanlar, başlık sayfasında ve makalenin sonundaki Teşekkür bölümünde ayrıca belirtilmelidir.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, yazarlık haklarını uygun bir şekilde belirtmek ve gözlemlemek ve hayalet veya fahri yazarlığı önlemek için ilk gönderim sürecinde sorumlu yazardan, yazarlık katkı formunun imzalı ve bir versiyonunu göndermesini ister.

Nihai yazıdaki yazarların listesinin bu formda verilen sırayla yazılması gerektiğini lütfen unutmayın. Yayın kurulu bir "hediye yazarlığı" vakasından şüphelenirse, başvuru daha fazla inceleme yapılmadan reddedilecektir. Makale gönderimi kapsamında sorumlu yazar, makalenin gönderim ve inceleme aşamalarında yazarlığa ilişkin tüm sorumluluğu kabul ettiğini bildiren kısa bir açıklama da göndermelidir.

Şikayet ve İtiraz Politikası
İtiraz ve şikayet konuları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE yönergeleri kapsamında ele alınmaktadır. İtirazlar, makalenin bilimsel içeriğine dayanmalıdır. İtiraz ve şikayetle ilgili son karar Baş Editör tarafından verilir. Dahili olarak çözülemeyen vakaları çözmek için bir Ombudsman veya Etik Editör görevlendirilebilir. Yazarlar, itiraz ve şikayetleri ile ilgili olarak Baş Editör ile [email protected] adresinden e-posta yoluyla iletişime geçmelidir.

Düzeltme Politikası
Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, yazarlar makaleyi derhal düzeltmeli veya geri çekmeli veya dergi editörlerine makalenin doğruluğuna dair kanıt sağlamalıdır.

Etik Politikası
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi ve Kare Yayıncılık, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee of Publication Ethics (COPE), ABD National Library of Medicine (NLM), World Medical Association (WMA) ve European Association of Science Editors (EASE) ilkelerine bağlıdır.

Derginin etik politikasına göre, uluslararası anlaşmalara uygun şekilde bir etik kurul tarafından araştırma protokollerinin onaylanması tüm araştırma çalışmaları için gereklidir.

Gönderilen yazı etik kurul onayını içermiyorsa, COPE kılavuzuna (Editörler için Rehber: Araştırma, Denetim ve Hizmet Değerlendirmeleri) göre gözden geçirilecektir. Çalışmanın etik onayı olması gerekiyorsa, inceleme sürecine devam etmek için yazarlardan etik onay vermeleri istenecektir.

Yazarlar etik onay veremezlerse yazıları reddedilir, ayrıca kurumları ve gerektiğinde ülkelerindeki ilgili kurumlar bu tür çalışmaların etik kurul onayı olması gerektiği konusunda bilgilendirilir. Onay verirlerse, makalenin incelemesi devam edecektir.

Yayın kurulunun incelemesinden sonra çalışmanın etik kurul onayına ihtiyacı yoksa, yazarlardan etik kurul onayı veya ilgili bağımsız bir kurul tarafından verilen çalışmanın araştırma bütünlüğüne göre etik kurul onayına ihtiyaç duymadığına dair onaylı bir yazı istenebilir.

Yazarlar bir onay veya etik onaya gerek olmadığını gösteren bir belge sunarsa inceleme sürecine devam edilebilir. Yazarlar her iki belgeyi de sağlayamazsa, makale reddedilebilir.

İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel araştırmalarla ilgili makaleler için, hastaların ve gönüllülerin maruz kalabilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir açıklamasının ardından bilgilendirilmiş onam alındığını gösteren bir ifade eklenmelidir. Dergi, ilgili kurumdan aldığı Etik Kurul Onayı'nın bir suretini talep edebilir. Olgu sunumları ve klinik görüntüler için de bilgilendirilmiş onam alınmalıdır.

İnsan veya hayvan deneklerini kullanan çalışmalar, uygun kurumsal ve/veya yerel Sağlık Bakanlığı etik kurulları tarafından onaylanmalıdır. Deneysel, klinik ve ilaç çalışmaları ile bazı olgu sunumları için uluslararası anlaşmalara uygun olarak araştırma protokollerinin etik onayı gereklidir.

Yazarlardan etik kurul raporları veya eşdeğer bir resmi belge istenebilir. İnsanlar üzerinde deneysel araştırmaları içeren yazılar için, hastaların ve gönüllülerin yazılı, bilgilendirilmiş onamlarının alındığını gösteren bir ifade eklenmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda hayvanların acı ve ızdırap çekmemesi için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir. Yazının Gereç ve Yöntem bölümünde hasta onamı ile ilgili açıklama, etik kurul adı, etik kurul onay tarihi ve numarası belirtilmelidir. Hastaların anonimliğini dikkatli bir şekilde korumak yazarların sorumluluğundadır.

Ücret Feragat Politikası
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi'nde ücret muafiyeti yoktur.

Finans Kaynakları Politikası
Tüm yazarların araştırmalarını yürütmek için ne tür destek aldıklarını beyan etmeleri gerekmektedir. Finansman kaynaklarını beyan etmek, fon verenlerin katkılarını kabul eder, fon gereksinimlerini karşılar ve araştırma sürecinde daha fazla şeffaflığı teşvik eder.

Her yazar, dergiye gönderilen araştırma için aldığı tüm fon kaynaklarını ayrı ayrı beyan etmelidir. Bu bilgiler, hibe veren kurumların adını, hibe numaralarını ve her bir fon sağlayıcının rolünün açıklamasını içerir. Fon veren, araştırmada herhangi bir rol oynamadıysa, bunun da belirtilmesi gerekir.

Yazarlar, hibenin yayınlanan araştırmayla ilgili olmaması durumunda, kendilerini destekleyen her bir kurumun tam listesini sağlamak zorunda değildir.

Lisanslar ve Telif Hakkı Politikası
Bu dergide yayın yapan yazarlar, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası lisansı (CC BY-NC 4.0) altında lisanslanan çalışmalarının telif hakkını elinde tutar ve Yayıncıya çalışmayı yayınlaması için münhasır olmayan ticari hak verir. CC BY-NC 4.0 lisansı, orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunulması koşuluyla, herhangi bir ortamda sınırsız, ticari olmayan kullanım, dağıtım ve çoğaltmaya izin verir.

Açık Erişim Politikası
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, araştırma literatürüne ücretsiz erişimi teşvik eden Budapeşte Açık Erişim Girişimi ilkelerini desteklemektedir. Bildirge, akademik literatüre açık erişimi, kullanıcıların okuma, kaydetme, kopyalama, yazdırma, arama veya tam metine bağlantı verme, indeksleme için inceleme, yazılım veya diğer yasal amaçlar için veri olarak kullanmalarına izin veren İnternette ücretsiz olarak erişilebilirlik olarak tanımlamaktadır.

Bilgi paylaşımı bir kamu yararını temsil eder ve bilimin ilerlemesi için esastır.

Bu nedenle, bu dergide yayınlanan makaleler, yazar ve orijinal kaynak belirtilmek kaydıyla, yazar veya yayıncının izni olmaksızın araştırmacılar ve diğer okuyucular tarafından kullanılabilir.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi'ndeki makalelere arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlar üzerinden ulaşılabilmektedir. Budapeşte Açık Erişim Girişimi ve yönergeleri hakkında ek ayrıntılar https://www.budapestopenaccessinitiative.org adresinde mevcuttur.

Makalenizi yayınlanmak üzere gönderirseniz, çalışmanıza CC BY-NC 4.0 lisansının uygulanmasını kabul etmiş olursunuz.

Bu Açık Erişim lisansı kapsamında, yazar ve orijinal kaynağa uygun şekilde atıfta bulunulması koşuluyla, yazar olarak herkesin makalenizin içeriğini ticari olmayan amaçlarla ücretsiz olarak kopyalayabileceğini, dağıtabileceğini veya yeniden kullanabileceğini kabul ediyorsunuz. Sorumlu yazar, makaleleri kabul edildikten sonra Creative Commons Lisans Sözleşmesini imzalamalıdır.

Açık Erişim Bildirimi
Dergi açık erişimli bir dergidir ve tüm içeriği ücretsiz olarak kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ticari amaçlar dışında, kullanıcıların bu dergideki makalelerin tam metinlerini yayıncı veya yazardan önceden izin almaksızın okuma, indirme, kopyalama, yazdırma, arama veya bağlantı vermelerine izin verilir. Bu, BOAI'nin açık erişim tanımına uygundur. Dergide yer alan açık erişim makaleleri, "Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)" lisansı kapsamında lisanslanır.

Hakem Değerlendirmesi Politikası
Sadece her yazarı tarafından onaylanan ve daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler değerlendirmeye alınır.

Ön kontrolden geçen gönderilen yazılar, iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra uygun olanlar Baş Editör tarafından özgünlük, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamına uygunluğu açısından değerlendirilir.

Baş Editör, yazarların etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel yönelimi, vatandaşlığı, dini inancı veya siyasi felsefesine bakmaksızın makaleleri bilimsel içerikleri açısından değerlendirir ve seçilen yazıların adil bir şekilde çift-kör hakem değerlendirmesini sağlar.

Seçilen yazılar en az iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir ve hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarlar tarafından düzeltmesi yapıldıktan sonra yayın için son kararı Baş Editör tarafından verilir.

Baş Editör yazarlar, editörler ve hakemler arasında herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermez ve yazıların dergide yayınlanmasına ilişkin son karardan sorumludur.

Hakemlerin yargıları objektif olmalıdır. İnceleme yapılırken hakemlerin aşağıdaki hususlara ilişkin yorumları beklenmektedir.

Makale yeni ve önemli bilgiler içeriyor mu?
Özet, makalenin içeriğini açık ve doğru bir şekilde tanımlıyor mu?
Sorun önemli ve özlü bir şekilde ifade edilmiş mi?
Yöntemler kapsamlı bir şekilde tanımlanmış mı?
Yorumlar ve sonuçlar sonuçlarla doğrulanıyor mu?
Alandaki diğer çalışmalara yeterli atıfta bulunuluyor mu?
Makale dili kabul edilebilir mi?

Hakemler, gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında telif hakkı ihlali ve intihalden haberdarlarsa editöre bildirmelidir.

Bir makalenin konusunu, inceleme konusunda kendini yetersiz hisseden veya hızlı incelemenin imkansız olacağını bilen bir hakem, editöre haber vermeli ve inceleme süreci için mazeret beyan etmelidir.

Editör, hakemlere yazıların gizli bilgi olduğunu ve bunun ayrıcalıklı bir etkileşim olduğunu bildirir. Hakemler ve yayın kurulu, yazıları başka kişilerle tartışamaz. Hakemlerin anonimliği önemlidir.

İntihal Politikası
Tüm makaleler, benzerlik tespit yazılımı kullanılarak en az iki kez taranır: Gönderim sırasında ve revizyonlar tamamlandıktan sonra. İntihal, alıntı manipülasyonu veya veri tahrifatı/uydurma gibi iddia edilen veya şüphelenilen araştırma suistimali durumunda, yayın kurulu COPE yönergelerini izleyecek ve bunlara uygun hareket edecektir. Herhangi bir aşamada tespit edilen kendi kendine intihal de dahil olmak üzere intihal, makalenin reddedilmesine neden olacaktır.

Yayın Ücretleri Politikası
Makale Gönderim Ücreti (Submission Fee)
Dergimizin maliyetine katkı olarak, gönderilen makalelerde "başvurusu sırasında; kabul/red şartına bağlı olmaksızın" ücretlendirme yapılacaktır. Türk yazarlar aşağıdaki hesaba 2000.- TL yatırdıktan sonra makale gönderim işlemini tamamlayabilirler.

Alıcı: ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
IBAN: TR75 0006 4000 0011 0491 5103 66 (Türk Lirası Hesabı)

(Banka gönderisi açıklama kısmına, makale yükleme işlemi sırasında son aşamadaki çıkacak makale numarası mutlaka yazılmalıdır).

Hızlandırılmış Yayın Ücreti (Fast Track)
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nin bilimsel yayın organı olan Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 27 Ocak 2022 tarihinden itibaren “Erken Basım Ücreti” kabul etmeye başlamıştır. Böylelikle, yüksek talep gören dergimizde, kabul edilen ve ileri tarihte basılacak makalelerin yayın sürecinin hızlandırılması amaçlanmıştır. Bu uygulama Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 25 Ocak 2022 tarihli “şaibeli olmayan dergiler” tebliğine uygundur.

Erken basım için başvuruda bulunmak isteyenler Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi adına, dergimizin yayıncısı Kare Yayıncılığa e-posta ile taleplerini iletebilirler. ([email protected])

Erken basım ücreti Türk yazarlar için 5.000 TL. Yabancı yazarlar için 500 USD’dir.

Geri Alma Politikası
Yayıncı, iddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel suistimal, hileli yayın veya intihal durumlarında, editörlerle yakın işbirliği içinde söz konusu makaleyi değiştirmek için tüm uygun önlemleri alacaktır. Bu, en ciddi durumda, etkilenen çalışmanın yanlışlıkla yayınlanmasını, ifşa edilmesini veya geri çekilmesini içerir. Yayıncı, editörlerle birlikte, araştırma suistimalinin meydana geldiği makalelerin yayınlanmasını tespit etmek ve önlemek için makul adımları atacak ve hiçbir koşulda bu tür kötüye kullanımın gerçekleşmesine teşvik etmeyecek veya bilerek izin vermeyecektir.

Çekilme Politikası
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, bilimin entelektüel gündemini ilerletmek için yüksek kaliteli makaleler sağlamayı ve yayın etiğini desteklemeyi taahhüt eder. Yazarlarımızdan, makalelerinin kalitesi kadar yayın etiği konusunda da en iyi uygulamalara uymalarını bekliyoruz.

Bir yazının geri çekilmesine yalnızca en zorlayıcı ve kaçınılmaz nedenlerle izin verilecektir. Bir makalenin geri çekilmesi için yazarlar, tüm yazarlar tarafından imzalanmış ve çekilme nedenini belirten bir "Makaleden Çekilme Formu"nu Yayın Ofisine göndermelidir. Yazarlar, yazı işleri müdürlüğünden bu konuda uygun bir bildirim alana kadar yazılarının geri çekildiğini varsaymamalıdır.

Bir makalenin inceleme sürecinin beş aydan fazla sürdüğü bir durumda, yazarın makaleyi geri çekmesine izin verir.

Makale geri çekme cezası: Makale geri çekme formu alındıktan sonra, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Yayın Kurulu geri çekme nedenini araştıracaktır. Gerekçe kabul edilirse yazara herhangi bir ceza verilmeden makaleyi geri çekme hakkı verilir. Aksi takdirde Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi aynı yazara ait makaleleri bir yıl süreyle kabul etmeyecektir.

Önemli notlar: Yazılar, inceleme ve yayın sürecinin herhangi bir aşamasında, yazı işleri müdürlüğüne talepte bulunularak geri çekilebilir. Makalenin geri çekilmesine, yalnızca en zorlayıcı ve kaçınılmaz nedenlerle gönderildikten sonra izin verilecektir.

Yazar bir makaleyi geri çekmek isterse, yazarın, makalenin tüm yazarları tarafından imzalanmış ve makalenin geri çekilme nedenlerini belirten doldurulmuş bir "Makale Geri Çekme Formu" sunması gerekir.

Yazı, tamamlanmış, imzalanmış bir form editör ofisine ulaşana kadar yayın sürecinden geri çekilmeyecektir. Yazarlar, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi'nin yazı işleri müdürlüğünden bu konuda uygun bir bildirim alana kadar yazılarının geri çekildiğini varsaymamalıdır.