p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Nadir akut karın nedeni: Çekum divertikül perforasyonu (İki olgu) [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 290-292 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.59879

Nadir akut karın nedeni: Çekum divertikül perforasyonu (İki olgu)

Fatih Çiftci1, İbrahim Abdurrahman2, Abdülkadir Eren3
1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Avcılar, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Safa Hastanesi, Acil Bölümü
3Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radioloji Ana Bilim Dalı

Çekum divertikülü nadir görülen bir lezyon olmakla birlikte, klinik semptomları akut apandisit ile benzerlik gösterdiğinden dolayı tanı ve tedavi açısından zorluklar sergiler. Fiziksel inceleme ile akut apandisitten hemen hemen hiçbir zaman ayırt edilemez. Radyolojik görüntülemede yetersiz kalabilir. Bu nedenle tanının ameliyat esnasında konulduğu durumlar olur. Bu yazıda, perfore çekum divertikülü saptanıp ameliyat edilen iki olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, çekum, divertikül perforasyonu.

A rare cause of acute abdominal disease: two reports of caecal diverticulum perforation

Fatih Çiftci1, İbrahim Abdurrahman2, Abdülkadir Eren3
1Istanbul Gelisim University Vocational High School Of Health Services, Avcılar,ıstanbul, Turkey
2Istanbul Safa Hospital, Emergency Dept.
3Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Radiology Dept.

Diverticulum of the caecum is a rare lesion. From a clinical point of view, the inflammation it causes can mimic symptoms of acute appendicitis, causing difficulties in diagnosis and thus prescription of appropriate treatment. It is almost impossible to differentiate this disease from acute appendicitis through physical examination alone, and radiological imaging may also prove insufficient. For this reason, it is common to perioperatively diagnose diverticula of the caecum. Two cases of patients who underwent surgery for perforated caecal diverticula are presently described.

Keywords: Acute abdomen, caecum, diverticulum perforation.

Fatih Çiftci, İbrahim Abdurrahman, Abdülkadir Eren. A rare cause of acute abdominal disease: two reports of caecal diverticulum perforation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 290-292

Sorumlu Yazar: Fatih Çiftci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce