p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Obturator fıtıkların zorlu yönetimi: Üç olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 297-300 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.17163

Obturator fıtıkların zorlu yönetimi: Üç olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Kazım Şenol, Mehmet Emrah Bayam, Uğur Duman, Evren Dilektaşlı, Muhammed Doğangün, Abdullah İnal, Deniz Necdet Tihan
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa

Obturator herni yüksek mortalite ve morbidite yüzdeleri ile seyreden nadir görülen bir sağlık sorunudur. Tanı koymak güç olmakla birlikte kesin tedavisi cerrahidir. Bağırsak tıkanıklığı en sık başvuru semptomudur. Bununla birlikte hastaların yarısından fazlasında ince bağırsak tıkanıklığı izlenmektedir. İleri yaş, kadın cinsiyet, eşlik eden kronik hastalıklar, bağırsak tıkanıklığı, bağırsak perforasyonu ve hastanın klinik olarak kötü durumda olması yüksek mortalite için risk faktörleridir. Bu olgu sunumunda, acil cerrahi servise intestinal obstrüksiyon ve obturator herni ile kabul edilmiş 80 yaş üzeri, üç kadın hastanın klinik ve cerrahi yönetimini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, ince bağırsak tıkanıklığı, mortalite, obturator herni.

Challenging management of obturator hernia: a report of three cases and literature review

Kazım Şenol, Mehmet Emrah Bayam, Uğur Duman, Evren Dilektaşlı, Muhammed Doğangün, Abdullah İnal, Deniz Necdet Tihan
Şevket Yılmaz Training And Research Hospital, General Surgery Depatment, Bursa

Obturator hernia (OH) is a rare condition with high rates of morbidity and mortality. While diagnosis is difficult, surgery is the definitive treatment. Intestinal obstruction is the most common symptom upon admission. In addition, small-bowel obstruction is documented in more than half of OH patients. Advanced age, intestinal obstruction, bowel perforation, comorbid diseases, and clinical deterioration are risk factors for higher rates of mortality. The aim of the present report was to document clinical and surgical management of 3 female patients, each over 80 years of age, admitted to the emergency surgery department with intestinal obstruction and OH.

Keywords: Computed tomography, mortality, obturator hernia, small-bowel obstruction.

Kazım Şenol, Mehmet Emrah Bayam, Uğur Duman, Evren Dilektaşlı, Muhammed Doğangün, Abdullah İnal, Deniz Necdet Tihan. Challenging management of obturator hernia: a report of three cases and literature review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 297-300

Sorumlu Yazar: Kazım Şenol, Türkiye
Makale Dili: İngilizce