p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Havalı tüfek saçması kardiyak penetrasyon ve periferal embolizasyonu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 301-303 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.76570

Havalı tüfek saçması kardiyak penetrasyon ve periferal embolizasyonu

Onur Işık1, Çağatay Engin1, Ahmet Daylan1, Cengiz Şahutoğlu2
1Ege Unv. Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Bölümü
2Ege Unv Tıp Fakültesi Anestezi Ve Reanimasyon Bölümü

Havalı tabancalar atıldıktarı doğrultuda yüksek hızlara çıkabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabirler. Kardiyak havalı tüfek saçması yaralanmalarında yönetim hastanın stabilitesine; saçmanın izlediği yola ve yerine göre planlanmaktadır. Biz havalı tüfek saçmasıyla sağ ventrikülden yaralandıktan sonra saçmanın sol atriyuma ilerleyip sağ iliyak ve femoral artere embolize olduğu erkek hastamızı sunuyoruz. Saçmanın lokalizasyonunun ardından sağ ventrikül yaralanması tamir edildi ve saçma başarıyla çıkartıldı.

Anahtar Kelimeler: Havalı tüfek saçması, kalp, penetre travma.

Air gun pellet: cardiac penetration and peripheral embolization

Onur Işık1, Çağatay Engin1, Ahmet Daylan1, Cengiz Şahutoğlu2
1Ege Unv. Medical Faculty Cardiovascular Surgery
2Ege Unv. Medical Faculty Anesthesia And Reanimation

Use of high-velocity air guns can to lead to serious injuries. Management options of cardiac pellet gun injuries are based on patient stability, and course and location of the pellet. Presently reported is the case of a boy who was shot with an air gun pellet. Following right ventricular entry, the pellet lodged in the left atrium and embolized to the right iliac and femoral artery. Following pellet localization, right ventricular injury was repaired, and the pellet was removed successfully.

Keywords: Air gun pellet, heart, penetrating trauma.

Onur Işık, Çağatay Engin, Ahmet Daylan, Cengiz Şahutoğlu. Air gun pellet: cardiac penetration and peripheral embolization. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 301-303

Sorumlu Yazar: Onur Işık, Türkiye
Makale Dili: İngilizce