p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
İnvajinasyonda başarısız pnömatik redüksiyon ve reinvajinasyon olgularının incelenmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 259-264 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.79851

İnvajinasyonda başarısız pnömatik redüksiyon ve reinvajinasyon olgularının incelenmesi

Rahşan Özcan1, Mirzaman Hüseynov1, Şenol Emre1, Çiğdem Tütüncü2, Hayriye Ertem Vehid3, Sergülen Dervişoğlu4, İbrahim Adaletli5, Sinan Celayir1, Gonca Tekant1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı,i̇stanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı,i̇stanbul
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı,i̇stanbul
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı,i̇stanbul
5İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı,i̇stanbul

AMAÇ: İnvajinasyon tedavisinde pnömatik redüksiyon (PR) ile başarısız olunan olgular ve PR ile tedavi sonrası tekrar invajinasyon gelişen olguların değerlendirilmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2003–2014 yılları arasında invajinasyon nedeni ile tedavi edilen 401 olgunun kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bu çalışmaya alınan 61 olgunun 20’si (Grup 1) başarısız PR ve 41’i (Grup 2) başarılı redüksiyon sonrası tekrar invajinasyon gelişen olgulardı. Uygulanan tedavi ve sonuçları incelendi.
BULGULAR: Grup 1’de (yaş ortalaması: 14.2 ay) operasyon endikasyonu 15’inde başarısız PR ve beşinde PR sırasında perforasyondu. Bu beş olgunun tamamı bir yaş altındaydı ve ortalama başvuru zamanı üç gün (2–4 gün) idi. Laparatomide ek patoloji olarak; olguların 15’inde mezenterik lenfadenopati ve/veya peyer plak hiperplazisi, beşinde meckel divertikülü saptandı. Grup 2’de (yaş ortalaması: 20 ay) reinvajinasyon en sık ilk 24 saatte (n=21) görüldü. Kırk bir olgunun 36’sında reinvajinasyon PR ile tedavi edildi, beşine laparotomi yapıldı. Operasyon bulguları dördünde mezenterik lenfadenopati ve birinde polip idi.
TARTIŞMA: Pnömatik redüksiyon invajinasyonu ve nüksetme tedavisinde etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Geç başvuru pnömatik redüksiyon başarısını azaltmaktadır. Başarısız PR’de laparotomide genellikle lead point ile karşılaşılır.

Anahtar Kelimeler: İnvajinasyon, pnömatik redüksiyon, rekürren invajinasyon.

A review of intussusception cases involving failed pneumatic reduction and re-intussusception

Rahşan Özcan1, Mirzaman Hüseynov1, Şenol Emre1, Çiğdem Tütüncü2, Hayriye Ertem Vehid3, Sergülen Dervişoğlu4, İbrahim Adaletli5, Sinan Celayir1, Gonca Tekant1
1Department Of Pediatric Surgery, İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty,i̇stanbul, Türkiye
2Department Of Anesthesiology, İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty,i̇stanbul, Türkiye
3Department Of Biostatistics,i̇stanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty,i̇stanbul, Türkiye
4Department Of Pathology,i̇stanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty,i̇stanbul, Türkiye
5Department Of Radiology,i̇stanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty,i̇stanbul, Türkiye

BACKGROUND: The aim of the present study was to evaluate cases in which intussusception was unsuccessfully treated with pneumatic reduction (PR), and intussusception recurred following PR.
METHODS: The medical records of 401 patients who presented with intussusception between 2003 and 2014 were retrospectively analyzed. Included were 61 patients, 20 of whom underwent unsuccessful PR (Group 1), and 41 of whom experienced intussusception recurrence following PR (Group 2). Treatment and outcome were summarized.
RESULTS: In Group 1 (mean age: 14.2 months; range: 2.5 months–6 years) surgery was indicated due to PR failure in 15 patients, and perforation occurred during PR in 5. In these 5 patients, age was under 1 year (range 6–9 months) and mean time to presentation was 3 days (range 2–4). During laparotomy, pathologies were noted: mesenteric lymphadenopathy (LAP) and/or Peyer’s patch hyperplasia was observed in 15 cases, Meckel’s diverticulum in 5 cases. In Group 2 (mean age: 20 months; range: 3 months–6 years), intussusception developed after successful PR in 41 patients, most frequently within the first 24 hours (21.51%). Of the 41 patients, recurrent intussusception (RI) was treated with PR in 36, and laparotomy in 5. Operative findings were mesenteric LAP in 4 and polyp in 1.
CONCLUSION: PR is effective for the treatment of intussusception and recurrences. Delayed presentation reduces the success rate. In the event of failure, a lead point is usually encountered at laparotomy.

Keywords: Intussusception, pneumatic reduction, recurrent intussusception.

Rahşan Özcan, Mirzaman Hüseynov, Şenol Emre, Çiğdem Tütüncü, Hayriye Ertem Vehid, Sergülen Dervişoğlu, İbrahim Adaletli, Sinan Celayir, Gonca Tekant. A review of intussusception cases involving failed pneumatic reduction and re-intussusception. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 259-264

Sorumlu Yazar: Rahşan Özcan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce