p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 22 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Belirgin bir toraks travması ardından gastrik pull-up’ın travmatik rüptürü: Bir olgu raporu ve literatürün gözden geçirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 293-296 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.47159

Belirgin bir toraks travması ardından gastrik pull-up’ın travmatik rüptürü: Bir olgu raporu ve literatürün gözden geçirilmesi

Joaquin valle, Hanumantha Srinivasrao, David Snow, Mike Asbitt
Southport ve Omskirk Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Southport, İngiltere

Yaşlı hastalar tüm travmaya uğrayanların yalnızca %10–12’sini oluşturmasına rağmen göreceli yüksek mortalite ve komplikasyon oranlarıyla sağlık kaynaklarının %25’ini tüketmektedirler. Bu yazıda, daha önce gastrik pull-up cerrahisi geçirmiş, hafif bir göğüs travması ardından acil servise (AS) başvuran yaşlı bir hasta sunuldu. Hasta 48 saat önce başka bir merkeze başvurmuş, düşme ve göğüs kafesi alt kısmındaki ağrısı için ağrı kesici reçetelendirilmiş ve radyolojik takip önerilmiş. Hasta acil servise vardığında giderek artan nefes darlığı ve sağ hemitoraksta ağrıdan yakınmıştır. Röntgende sağ hemitoraksta efüzyon, kontrastlı bilgisayarlı tomografide (BT) plevra boşluğunu dolduran büyük miktarda kontrast madde ve midede gastrik pull-up operasyon yerinde oldukça ufak bir rüptür görülmüştür. Hasta kardiyotorasik birime sevk edilmiş olmasına rağmen vardığında bilinç kaybı vardı ve yaşamını yitirmişti. Bu olgu sunumunun amacı, toraks travmasından sonra gastrik pull-up yerinde travmatik rüptürden yüksek derecede klinik kuşku duyulmasını sağlamak ve tanıda altın standardın mutlaka kontrastlı BT olduğunu doğrulamaktı.

Anahtar Kelimeler: Gastrik pull-up, travma, yaşlılar.

Traumatic rupture of gastric pull-up after apparent mild thoracic trauma: a case report and literature review

Joaquin valle, Hanumantha Srinivasrao, David Snow, Mike Asbitt
Department Of Emergency Medicine, Southport And Omskirk Hospital, United Kingdom

While elderly patients account for only 10–12% of all trauma victims, they consume 25% of trauma-related health care resources, with higher rates of mortality and complication. Presently described is the case of an elderly patient who presented to the emergency department (ED) following mild thoracic trauma, with previous history of gastric pull-up surgery. The patient had consulted another facility 48 hours earlier and was prescribed analgesia and x-ray follow-up for a mechanical fall and pain in the lower rib cage. At arrival, the patient complained of increasing dyspnea and pain at the right hemithorax. X-ray showed right hemithorax effusion, and contrast computed tomography (CT) demonstrated a large amount of contrast filling the pleural space and a relatively small point of gastric pull-up rupture in the stomach. The patient was referred to the cardiothoracic unit, but was unresponsive upon arrival and died. The aim of the present report was to raise the index of clinical suspicion of traumatic rupture of the gastric pull-up following traumatic chest injury, and to affirm that contrast CT should be the gold standard for diagnosis.

Keywords: Elderly, gastric pull-up, trauma.

Joaquin valle, Hanumantha Srinivasrao, David Snow, Mike Asbitt. Traumatic rupture of gastric pull-up after apparent mild thoracic trauma: a case report and literature review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(3): 293-296

Sorumlu Yazar: Joaquin valle, United Kingdom
Makale Dili: İngilizce