p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 7 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 7 (4)
Cilt: 7  Sayı: 4 - Ekim 2001
1.
GENEL CERRAHİ UYGULAMALARINDA KAN TRANFÜZYONUNUN İMMÜNOSÜPRESİF ETKİSİ DAHA BİLİNMEYEN ÇOK ŞEY VAR
IMMUNOSUPPRESSIVE EFFECT OF BLOOD TRANSFUSION IN GENERAL SURGERY THERE ARE TOO MANY UNKNOWN YET
Gökhan Akbulut, Mustafa Altındiş, Osman Nuri Dilek
PMID: 11705074  Sayfalar 213 - 218
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
AĞIR SEPSİS HASTALARINDA PENTAGLOBİN TEDAVİSİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PENTAGLOBIN THERAPY ON PROGNOSIS IN PATIENTS WITH SEVERE SEPSIS
Simru Tuğrul, Perihan Ergin Özcan, Özkan Akıncı, Atahan Çağatay, Nahit Çakar, Figen Esen
PMID: 11705075  Sayfalar 219 - 223

3.
SOLİD ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
OUR CONSERVATIVE MANAGEMENT RESULTS IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA
Cemalettin Ertekin, Hızır Akyıldız, Korhan Taviloğlu, Recep Güloğlu, Mehmet Kurtoğlu
PMID: 11705076  Sayfalar 224 - 230

4.
KÜNT VE PENETRE TORAKS TRAVMALI 572 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF 572 CASES WITH BLUNT AND PENETRATING TRAUMA
Recep Demirhan, Hasan F Küçük, A Bülent Kargı, Mehmet Altıntaş, Necmi Kurt, Mustafa Gülmen
PMID: 11705077  Sayfalar 231 - 235

5.
GÖĞÜS TRAVMALARI: 987 OLGUNUN ANALİZİ
THORACIC TRAUMA: ANALYSIS OF 987 PATIENTS
Alpaslan Çakan, Gökhan Yüncü, Güven Olgaç, Timuçin Alar, Serpil Sevinç, Şeyda Örs Kaya, Kenan Can Ceylan, Ahmet Üçvet
PMID: 11705078  Sayfalar 236 - 241

6.
KÜNT TRAVMANIN ERKEN DÖNEMİNDE STERNUM VE KABURGA KIRIKLARININ SAPTANMASINDA DİREKT GRAFİ VE SİNTİGRAFİ ARASINDAKİ TANISAL UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF DIAGNOSTIC ACCORDANCE BETWEEN PLAIN RADIOGRAPHY AND BONE SCINTIGRAPHY FOR THE ASSESSMENT OF STERNUM AND RIB FRACTURES IN THE EARLY PERIOD OF BLUNT TRAUMA
Yamaç Erhan, İlhami Solak, Seden Kocabaş, Murat Sözbilen, Kamil Kumanlıoğlu, Ali Reşat Moral
PMID: 11708290  Sayfalar 242 - 245

7.
AKUT SUBDURAL HEMATOMLAR: OPERE EDİLEN 73 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
ACUTE SUBDURAL HEMOTOMAS ANALYSIS OF 73 CASES
Erkan Kaptanoğlu, İhsan Solaroğlu, M Davut Uçar, M Özerk Okutan, Etem Beşkonaklı, Yamaç Taşkın
PMID: 11705079  Sayfalar 246 - 249

8.
DALAK YARALANMALARI VE TEDAVİSİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL CERRAHİ SERVİSİNDE DALAK YARALANMALARINDA UYGULANAN CERRAHİ GİRİŞİMLER
SPLENIC TRAUMA AND ITS TREATMENT (SURGICAL TREATMENT METHODS USED IN HASEKI EDUCATIONAL AND RESEARCH HOSPITAL IN SPLENIC TRAUMA)
Soykan Arıkan, Ahmet Fikret Yücel, Gökhan Adaş, Deniz Çulcu, Mehmet Gülen, Onat Arınç
PMID: 11705080  Sayfalar 250 - 253

9.
İLERİ YAŞDAKİ HASTALARDA İNTERTROKANTERİK KIRIKLARIN LEINBACH TİPİ ENDOPROTEZLE TEDAVİSİ
TREATMENT WITH LEINBACH ENDOPROTEZ OF INTERTROCHANTERIC FRACTURES IN ELDERLY PATIENCE
Cumhur Kesemenli, Mehmet Subaşı, Hüseyin Arslan, Turgut Kırkgöz, Serdar Necmioğlu
PMID: 11705081  Sayfalar 254 - 257

10.
KARINA YÖNELİK ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI: 164 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
ABDOMINAL GUNSHOT WOUNDS: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 164 PATIENTS
Orhan Çelen, Serhat Oğuz, Murat Doğan
PMID: 11705082  Sayfalar 258 - 261

11.
MARMARA DEPREMİ SONRASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN TRAVMALI OLGULARIN ANALİZİ
THE ANALYSIS OF TRAUMATIZED PATIENTS WHO ADMITTED TO THE ULUDAĞ UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL HOSPITAL AFTER THE MARMARA EARTHQUAKE
Mehtap Bulut, Gülay Turanoğlu, Erol Armağan, Şule Akköse, Halil Özgüç, Rıfat Tokyay
PMID: 11705083  Sayfalar 262 - 266

12.
POLİTRAVMATİZE HASTADA WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI HEMOTORAKS VE RETROPERİTONEAL KANAMA
HEMOTHORAX AND RETROPERITONEAL BLEEDING CAUSED BY WARFARIN IN POLITRAUMATIZED PATIENT
Cuma Yıldırım, Bülent Tunçözgür, Cumhur Sivrikoz, Levent Elbeyli
PMID: 11705084  Sayfalar 267 - 269

13.
TRAVMAYA BAĞLI İNTERNAL İLİAK ARTER PSEUDO ANEVRİZMALARINDAKİ KLİNİK YAKLAŞIMIMIZ (İKİ OLGU NEDENİYLE)
CLINICAL APPROACH TO TWO CASES WITH INTERNAL ILIAC ARTERY TRAUMATIC ANEURISMS
Melih Hulusi, Kaan İnan, Osman Rodop, Sezai Özkan, Mutasım Süngün, Enver Duran, Ömer Yüksel Öztürk
PMID: 11705085  Sayfalar 270 - 273

14.
TRAVMATİK SÜPERİOR MEZENTERİK ARTER ANEVRİZMASINA BAĞLI GASTROİNTESTİNAL KANAMA (OLGU SUNUMU)
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE DUE TO TRAUMATIC SUPERIOR MESENTERIC ARTERYANEURYSM (A CASE REPORT)
Nazif Zeybek, Hüseyin Taş, Nihat Kaymakçıoğlu, Sadettin Çetiner, Ertuğrul Özal, Derviş Şen
PMID: 11705086  Sayfalar 274 - 276

15.
KİŞİLERİN OLAY ANINDAKİ KAN ALKOL SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİNİN ADLİ-TIBBİ ÖNEMİ (OLGU SUNUMU)
DETERMINATION OF BLOOD ALCOHOL LEVEL OF THE PEOPLE WHO ARE INVOLVED IN A JUDICIAL EVENT: A CASE REPORT
Nevzat Alkan, Tunç Demircan
PMID: 11705087  Sayfalar 277 - 278

16.
NADİR GÖRÜLEN KIRIKLAR
RARELY SEEN FRACTURES
Mehmet Subaşı, Ahmet Kapukaya, Cumhur Kesemenli, Vafı Çoban
PMID: 11705088  Sayfalar 282 - 284