p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 7 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery KÜNT TRAVMANIN ERKEN DÖNEMİNDE STERNUM VE KABURGA KIRIKLARININ SAPTANMASINDA DİREKT GRAFİ VE SİNTİGRAFİ ARASINDAKİ TANISAL UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 242-245

KÜNT TRAVMANIN ERKEN DÖNEMİNDE STERNUM VE KABURGA KIRIKLARININ SAPTANMASINDA DİREKT GRAFİ VE SİNTİGRAFİ ARASINDAKİ TANISAL UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yamaç Erhan1, İlhami Solak1, Seden Kocabaş1, Murat Sözbilen1, Kamil Kumanlıoğlu1, Ali Reşat Moral1
Ege University Medical School, Emergency Department

Amaç. Künt toraks travmasında erken dönemde sintigrafi ve direkt grafi arasındaki tanısal uyumun değerlendirilmesi Tasarım. Çift kör, prospektif klinik çalışma Yöntem. Acil Servise künt toraks travmasıyla başvuran 34 erişkin hasta travmayı takip eden ilk 24 saat içinde toraks sintigrafisi ve direkt akciğer grafisiyle incelendiler. Bulgular. Konvansiyonel radyografi 25 hastada (%73,5), Tc-99m kemik sintigrafisi ise 24 hastada (%70,5) patoloji belirledi. Radyografiyle 16 hastada (%47), sintigrafiyle 17 hastada (%50) kot fraktürü saptandı. Sternum fraktürü şüphesi olan 19 hastanın 10'unda (%52,6) lateral sternum grafisinde ve 14'ünde (%73,6) sintigrafide sternum kırığı izlendi. Tartışma. Çalışmamızda, travmanın erken döneminde sternum kırıklarının saptanmasında sintigrafi direkt grafiye göre daha iyi sonuç vermiştir. Ancak acil koşullarda konvansiyonel radyografi hem hızı, hem de kemik patolojilerinin yanı sıra plevral boşluğun da değerlendirilebilmesi açısından daha pratiktir.

Anahtar Kelimeler: TORAKS TRAVMASI, SİNTİGRAFİ, RADYOGRAFİ, STERNUM, KABURGA, KIRIK

THE EVALUATION OF DIAGNOSTIC ACCORDANCE BETWEEN PLAIN RADIOGRAPHY AND BONE SCINTIGRAPHY FOR THE ASSESSMENT OF STERNUM AND RIB FRACTURES IN THE EARLY PERIOD OF BLUNT TRAUMA

Yamaç Erhan1, İlhami Solak1, Seden Kocabaş1, Murat Sözbilen1, Kamil Kumanlıoğlu1, Ali Reşat Moral1
Ege University Medical School, Emergency Department

Objective. To evaluate the diagnostic accordance between scintigraphy and radiography in the early period following blunt thoracic trauma. Design. Double-blind, prospective clinical study Methods. Thirty-four adult patients with blunt thoracic trauma were examined by plain radiography and scintigraphy within 24 hours of trauma. Results. Radiography displayed pathologies in 25 (73,5%), while scintigraphy suggested pathologies in 24 (70,5%) patients. Rib fractures were identified radiographically in 16 (47%) and scintigraphically in 17 (50%) patients. Lateral radiograph of the sternum showed fracture in 10 (52,6%), while scintigraphy suggested fracture in 14 (73,6%) patients with suspected sternal trauma. Conclusion. Scintigraphy gave better results in the evaluation of sternal fractures during the early period of thorax trauma. Conventional plain radiography is thought to be the initial imaging modality, because it saves time and shows hemothorax orpneumothorax besides the osseous abnormality

Keywords: THORACIC TRAUMA, SCINTIGRAPHY, RADIOGRAPHY, STERNUM, RIB, FRACTURE

Yamaç Erhan, İlhami Solak, Seden Kocabaş, Murat Sözbilen, Kamil Kumanlıoğlu, Ali Reşat Moral. THE EVALUATION OF DIAGNOSTIC ACCORDANCE BETWEEN PLAIN RADIOGRAPHY AND BONE SCINTIGRAPHY FOR THE ASSESSMENT OF STERNUM AND RIB FRACTURES IN THE EARLY PERIOD OF BLUNT TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 242-245
Makale Dili: İngilizce