p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
DALAK YARALANMALARI VE TEDAVİSİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL CERRAHİ SERVİSİNDE DALAK YARALANMALARINDA UYGULANAN CERRAHİ GİRİŞİMLER [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 250-253

DALAK YARALANMALARI VE TEDAVİSİ HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL CERRAHİ SERVİSİNDE DALAK YARALANMALARINDA UYGULANAN CERRAHİ GİRİŞİMLER

Soykan Arıkan1, Ahmet Fikret Yücel1, Gökhan Adaş1, Deniz Çulcu1, Mehmet Gülen1, Onat Arınç1
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Cerrahi Kliniği, İstanbul

Hastanemize, 1992-98 yılları arasında 184 dalak travmalı hasta başvurmuştur. Hastaların 13' ü (%71) erkek, 53'ü (%29) kadındır. Hastaların yaş ortalaması 20.4 yıldır. Hastalardaki dalak yaralanması 176 (%95) tanesinde künt, 8 (%5) tanesinde de penetran karın travmasına bağlı idi. Dalak travmalı hastaların 164'üne (%89) splenektomi, 12'sine (%7) splenorafi ve 8'ine (%4) kısmi splenektomi yapıldı. 172 (%93) hastada izole dalak travması varken, 12 (%7) hastada diğer organ yaralanmaları da mevcuttu. Hastanede ortalama kalış süresi, splenektomilerde 7.9, kısmi splenektomilerde 7 ve splenorafilerde 6 gündü. Ameliyat sonrası komplikasyon oranları splenektomilerde %2, kısmi splenektomide %0.5 saptanmış olup, splenorafide komplikasyon saptanmamıştır. Tüm gruplarda mortaliteye rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: DALAK, TRAVMA, TEDAVİ

SPLENIC TRAUMA AND ITS TREATMENT (SURGICAL TREATMENT METHODS USED IN HASEKI EDUCATIONAL AND RESEARCH HOSPITAL IN SPLENIC TRAUMA)

Soykan Arıkan1, Ahmet Fikret Yücel1, Gökhan Adaş1, Deniz Çulcu1, Mehmet Gülen1, Onat Arınç1
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Cerrahi Kliniği, İstanbul

184 patients were admitted with splenic injuries, between 1992 and 1998. 131(71%) patients were male and 53 (29%) patients were female. The avarage age of patients were 20.4 years. There were 176 (95%) blunt and 8 (5%) panetrating injuries. The management of our cases involved splenectomy in 164 (89%), splenorraphy in 12 (7%) and partial splenectomy in 8 (4%). 172 (93%) of the operated patients had isolated splenic injuries and 12 (7%) concomitant organ injuries. The lenght of hospital stay of splenectomies; partial splenectomy and splenorraphy were 7.9, 7 and 6 days respectively. The complication rate of splenectomy, partial splenectomies; and splenorraphy after the operation were 3 (2%), 1 (0.5%) and 0. No deaths occurred as a result of splenic injury and operation.

Keywords: SPLEEN, INJURY, TREATMENT

Soykan Arıkan, Ahmet Fikret Yücel, Gökhan Adaş, Deniz Çulcu, Mehmet Gülen, Onat Arınç. SPLENIC TRAUMA AND ITS TREATMENT (SURGICAL TREATMENT METHODS USED IN HASEKI EDUCATIONAL AND RESEARCH HOSPITAL IN SPLENIC TRAUMA). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 250-253
Makale Dili: Türkçe