p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 7 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery GENEL CERRAHİ UYGULAMALARINDA KAN TRANFÜZYONUNUN İMMÜNOSÜPRESİF ETKİSİ DAHA BİLİNMEYEN ÇOK ŞEY VAR [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 213-218

GENEL CERRAHİ UYGULAMALARINDA KAN TRANFÜZYONUNUN İMMÜNOSÜPRESİF ETKİSİ DAHA BİLİNMEYEN ÇOK ŞEY VAR

Gökhan Akbulut1, Mustafa Altındiş1, Osman Nuri Dilek1
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad


IMMUNOSUPPRESSIVE EFFECT OF BLOOD TRANSFUSION IN GENERAL SURGERY THERE ARE TOO MANY UNKNOWN YET

Gökhan Akbulut1, Mustafa Altındiş1, Osman Nuri Dilek1
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad


Gökhan Akbulut, Mustafa Altındiş, Osman Nuri Dilek. IMMUNOSUPPRESSIVE EFFECT OF BLOOD TRANSFUSION IN GENERAL SURGERY THERE ARE TOO MANY UNKNOWN YET. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 213-218
Makale Dili: Türkçe