p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 12 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 12 (4)
Cilt: 12  Sayı: 4 - Ekim 2006
1.
Hemorajik şok sonrası gelişen serebral iskemi reperfüzyon yaralanması ve apoptosis: Deneysel çalışma
Apoptosis and cerebral ischemic reperfusion injury developed after haemorrhagic shock: experimental study
Erdal Kalkan, Olcay Eser, Mustafa Cihat Avunduk, Murat Cosar, Huseyin Fidan, Serpil Kalkan
PMID: 17029115  Sayfalar 263 - 267

2.
Köpek mandibulasındaki defekti tamir etmek üzere kemik iliğinden elde edilen osteoblastların poroz beta-trikalsiyum fosfat içine tohumlanması
Bone marrow-derived osteoblasts seeded into porous beta-tricalcium phosphate to repair segmental defect in canine's mandibula
Wei WU, Xiaobin Chen, Tianqiu Mao, Fulin Chen, Xinghua Feng
PMID: 17029116  Sayfalar 268 - 276

3.
Splenektomi yapılan hastalarda Pnemo-23 ve Act-HIB’nin etkinliği ve immünojenitesi
The efficacy and immunogenecity of Pneumo-23 and ACT-HIB in patients undergoing splenectomy
Adam Uslu, Halit Yetiş, Ahmet Aykas, Arif Karagöz, Murat Doğan, Cenk Şimşek, Ahmet Nart, Mehmet Fatih Yüzbaşıoğlu
PMID: 17029117  Sayfalar 277 - 281

4.
Perkütan trakeotomi sırasında 'Laringeal Maske' ve 'Kaflı Orofaringeal Havayolu' kullanımı
The use of the 'Laringeal Mask Airway' and the 'Cuffed Oropharyngeal Airway' during percutaneous tracheotomy
Fatma Nur Kaya, Nermin Kelebek Girgin, Belgin Yavaşcaoğlu, Ferda Kahveci, Gülsen Korfalı
PMID: 17029118  Sayfalar 282 - 287

5.
Acil servislerde hasta ve yakınlarını bilgilendirmenin memnuniyet üzerine etkisi
The effects of informing patients and their relatives on satisfaction at emergency units
Hülya Bulut
PMID: 17029119  Sayfalar 288 - 298

6.
Bisiklet kazası nedeniyle çocuk acil ünitemize başvuran olguların değerlendirilmesi
The evaluation of bicycle accidents that were admitted to a pediatric emergency department
Ahmet Güzel, Berkant Ersoy, Yasin Doğrusoy, Yasemin Küçükuğurluoğlu, Tülay Altınel, Serap Karasalihoğlu
PMID: 17029120  Sayfalar 299 - 304

7.
Göğüs travmasında morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler
The factors affecting the morbidity and mortality in chest trauma
Hıdır Esme, Okan Solak, Yusuf Yürümez, Yücel Yavuz
PMID: 17029121  Sayfalar 305 - 310

8.
Evre III hepatik lezyon ile birlikte olan evre V renal travmanın konservatif tedavisi: Mümkün mü?
Conservative management of grade V renal trauma associated to grade III hepatic lesion: is that possible?
Carla Martinez Menini stahlschmidt, Fabio Lucio Stahlschmidt, Luiz Carlos Von Bahten, Joao Eduardo Leal Nicoluzzi, Thienes Costa
PMID: 17029122  Sayfalar 311 - 314

9.
Karın içinde serbest hava görünümü veren Pnömatozis intestinalis: Olgu sunumu
Pneumatosis intestinalis mimicking free intraabdominal air: a case report
Emin Türk, Erdal Karagülle, İclal Ocak, Didem Akkaya, Gökhan Moray
PMID: 17029123  Sayfalar 315 - 317

10.
Süperfisiyel temporal arterde travmatik anevrizma: Olgu sunumu
Traumatic aneurysm of the superficial temporal artery: a case report
Ender Ofluoğlu, Aykut Karasu, Selin Tural, Halil Toplamaoğlu
PMID: 17029124  Sayfalar 318 - 320

11.
Longitudinal Klivus Kırığı: Üç olgu sunumu
Longitudinal Clival Fractures: A Report of three Cases
Cevdet Yavuz, Altay Sencer, Serdar Kabataş, Murat İmer, Talat Kırış, Faruk Ünal
PMID: 17029125  Sayfalar 321 - 325

12.
Yüksek gerilime yakalanan elektrik yanıklı sekiz yaşındaki çocuğun sağkalımı: Olgu sunumu
Survival of an eight-year-old child with a very severe high-tension electrical burn injury: a case report
Tülay S Yıldız, Hakan Ağır, Didem Koyuncu, Mine Solak, Kamil Toker
PMID: 17029126  Sayfalar 326 - 330

DIĞER
13.
Dizin
Index
- -
Sayfalar 331 - 345
Makale Özeti |Tam Metin PDF