p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Yüksek gerilime yakalanan elektrik yanıklı sekiz yaşındaki çocuğun sağkalımı: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 326-330

Yüksek gerilime yakalanan elektrik yanıklı sekiz yaşındaki çocuğun sağkalımı: Olgu sunumu

Tülay S Yıldız1, Hakan Ağır2, Didem Koyuncu1, Mine Solak1, Kamil Toker1
1Department Of Anaesthesiology And Critical Care, Medicine Faculty Of Kocaeli University, Kocaeli, Türkiye
2Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Medicine Faculty Of Kocaeli University, Kocaeli, Türkiye

Bu yazıda, yüksek gerilime yakalanmaya bağlı toplam vücut yüzey alanının %68'i çok ağır elektrik yanıklı sekiz yaşındaki erkek hastanın cerrahi yoğun bakım ünitesinde iyi planlanmış ve uygulanmış bir tedavi stratejisi sonrası hayatta kalımı sunulmaktadır. İlk olarak genel anestezi altında eskaratomi ve fasiyotomi ameliyatları geçiren hasta hemen takiben cerrahi yoğun bakım ünitesine alındı. Bu ameliyatlara ek olarak, hasta sağ femur desartikülasyonu ve kardeşinden alınan homogreft ve kendisinden alınan otogreftlerle kısmi kalınlıkta deri greftlemelerini içeren dokuz ameliyat daha geçirdi. Hasta 59 gün mekanik ventilatöre bağlı kaldı. Hasta plastik ve rekonstrüktif cerrahi servisine devredildiğinde tam koopere, hemodinamik olarak stabil ve bilinci tamamen açık bir durumda idi.

Anahtar Kelimeler: Yanıklar, elektrik/fizyopatoloji/tedavi, çocuk; yüksek-gerilim elektrik yanık hasarı; rekonstrüktif cerrahi işlem.

Survival of an eight-year-old child with a very severe high-tension electrical burn injury: a case report

Tülay S Yıldız1, Hakan Ağır2, Didem Koyuncu1, Mine Solak1, Kamil Toker1
1Department Of Anaesthesiology And Critical Care, Medicine Faculty Of Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Medicine Faculty Of Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

We present the management and survival of an eight-year-old boy with a severe high-tension electrical burn injury of 68% of total body surface area in a surgical intensive care unit, as a result of a well-planned and applied treatment strategy. Subsequent to escharotomy and fasciotomy operations under general anesthesia, the patient was taken into the surgical intensive care unit. In addition, patient underwent nine more operations including right femur disarticulation and split-thickness skin graftings with homografts from his brother and autografts. The patient was connected to mechanical ventilator for 59 days. By the time the patient was transferred to plastic and reconstructive surgery ward, he was fully conscious, cooperated and hemodynamically stable.

Keywords: Burns, electric/pathophysiology/therapy, child; hightension electrical burn injury; reconstructive surgical procedures.

Tülay S Yıldız, Hakan Ağır, Didem Koyuncu, Mine Solak, Kamil Toker. Survival of an eight-year-old child with a very severe high-tension electrical burn injury: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 326-330

Sorumlu Yazar: Tülay S Yıldız, Türkiye
Makale Dili: İngilizce