p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Süperfisiyel temporal arterde travmatik anevrizma: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 318-320

Süperfisiyel temporal arterde travmatik anevrizma: Olgu sunumu

Ender Ofluoğlu, Aykut Karasu, Selin Tural, Halil Toplamaoğlu
3rd. Department Of Neurosurgery, Bakırköy Mental Health And Neurological Diseases Training And Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Süperfisiyel temporal arterin travmatik anevrizması nadir görülen bir lezyondur. Savaş, ateşli silah, motorlu taşıt ve spor yaralanmaları gibi künt travmalar sık karşılaşılan nedenlerdir. Bu yazıda, 74 yaşında bir erkek hastada, künt kafa travması sonrası süperfisiyel temporal arterde gelişen travmatik anevrizma sunuldu. Travmadan on gün sonra alnında şişlik yakınması ile hastaneye başvuran hastanın yapılan muayene ve kraniyal bilgisayarlı tomografi incelemesi sonucunda travmatik anevrizmadan şüphelenilerek selektif sağ superfisiyel temporal arter anjiyografisi yapıldı. Anjiyografide sağ süperfisiyel temporal arter üzerinde anevrizma görüldü. Genel anestezi altında anevrizmanın distali ve proksimali bağlandı ve total olarak çıkarıldı. Histopatolojik inceleme sonucu travmatik anevrizma olarak bildirildi. Özellikle saçlı deri yaralanmaları nda travmatik lezyonların anevrizma olabileceği göz önünde bulundurulmalı, tanı, tedavi ve cerrahi strateji bu bilgiler ışığında planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İntrakraniyal anevrizma/cerrahi, süperfisiyel temporal arter; travmatik anevrizma.

Traumatic aneurysm of the superficial temporal artery: a case report

Ender Ofluoğlu, Aykut Karasu, Selin Tural, Halil Toplamaoğlu
3rd. Department Of Neurosurgery, Bakırköy Mental Health And Neurological Diseases Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Traumatic aneursym of superficial temporal artery is an uncommon lesion. Blunt traumas of war, firearm, motorized vehicle and sport injuries are common causes. In this case, traumatic aneursym of superficial temporal artery that occurs after scalp trauma in 74 years old male patient, was reported. Patient who suffers from a mass in his forehead ten days after trauma was admitted to our clinic. Selective angiography of the right temporal arttery was performed as traumatic aneurysm was suspected upon the findings of physical examination and cranial computerized tomography studies. The aneursym was detected. The proximal and distal part of the aneurysm was ligated and it was totally removed under general anesthesia. The histopathological investigation confirmed the presence of the traumatic aneurysm. Especially in hairy skin injuries, traumatic lesions should be considered as an aneurysm. Diagnosis, treatment, and surgical strategy must be planned by the help of these informations.

Keywords: Intracranial aneurysm/surgery, superficial temporal artery; traumatic aneurysm.

Ender Ofluoğlu, Aykut Karasu, Selin Tural, Halil Toplamaoğlu. Traumatic aneurysm of the superficial temporal artery: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 318-320

Sorumlu Yazar: Ender Ofluoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe