p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 12 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Evre III hepatik lezyon ile birlikte olan evre V renal travmanın konservatif tedavisi: Mümkün mü? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 311-314

Evre III hepatik lezyon ile birlikte olan evre V renal travmanın konservatif tedavisi: Mümkün mü?

Carla Martinez Menini stahlschmidt1, Fabio Lucio Stahlschmidt2, Luiz Carlos Von Bahten1, Joao Eduardo Leal Nicoluzzi1, Thienes Costa1
1Department Of Trauma And General Surgery, Cajuru Universitary Hospital, Pontificia Uniersidade Católica Do Paraná, Curitiba -pr, Brazil
2Department Of Radiology, Cajuru Universitary Hospital, Pontificia Uniersidade Católica Do Paraná, Curitiba -pr, Brazil

Solid karın organ hasarlarının konservatif tedavisi giderek artmakta ve konservatif tedavi travma ile uğraşan cerrahlara rakip olmaktadır. Bu olgu sunumunda, evre III karaciğer yaralanmasıyla birlikte olan evre V böbrek yaralanması, cerrahi uygulanmadan başarılı bir şekilde tedavi edildi. Bu tür yaralanmalara gözden geçirilen literatürde rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Karın yaralanması/tedavi, kapalı karın travması; konservatif tedavi.

Conservative management of grade V renal trauma associated to grade III hepatic lesion: is that possible?

Carla Martinez Menini stahlschmidt1, Fabio Lucio Stahlschmidt2, Luiz Carlos Von Bahten1, Joao Eduardo Leal Nicoluzzi1, Thienes Costa1
1Department Of Trauma And General Surgery, Cajuru Universitary Hospital, Pontificia Uniersidade Católica Do Paraná, Curitiba -pr, Brazil
2Department Of Radiology, Cajuru Universitary Hospital, Pontificia Uniersidade Católica Do Paraná, Curitiba -pr, Brazil

Conservative management of solid abdominal organ injuries has been increasing and challenging trauma surgeons. This case report describes a successful non-operative management of a grade V renal lesion associated to a grade III hepatic lesion. Such lesions have not been described in conjunction in the revised literature.

Keywords: Abdominal injuries/therapy, closed abdominal trauma; conservative management.

Carla Martinez Menini stahlschmidt, Fabio Lucio Stahlschmidt, Luiz Carlos Von Bahten, Joao Eduardo Leal Nicoluzzi, Thienes Costa. Conservative management of grade V renal trauma associated to grade III hepatic lesion: is that possible?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(4): 311-314

Sorumlu Yazar: Carla Martinez Menini stahlschmidt, Brazil
Makale Dili: İngilizce