p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 27 (5)
Cilt: 27  Sayı: 5 - Eylül 2021
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Trakeostomi ve translaringeal entübasyonun serbest oksijen radikalleri ve akciğer dokusu üzerine etkisi
The comparison of tracheostomy and translaryngeal intubation regarding free radical formation and pulmonary effects
Figen Türk, Cansel Atınkaya, Gökhan Yüncü, Yasin Ekinci, Barbaros Şahin, Habip Atalay, Hülya Aybek, Ferda Bir
PMID: 34476792  doi: 10.14744/tjtes.2020.70423  Sayfalar 491 - 496

2.
Kısa süreli hiperoksik ventilasyonun bir sıçan modelinde akciğer, böbrek, kalp ve karaciğer üzerine etkileri: Biyokimyasal değerlendirme
Effects of short-term hyperoxic ventilation on lung, kidney, heart, and liver in a rat model: A biochemical evaluation*
Uğur Aksu, Halim Ulugöl, Mukadder Orhan Sungur, Evren Şentürk, Kübra Vardar, Mert Şentürk, Fevzi Toraman
PMID: 34476794  doi: 10.14744/tjtes.2020.85529  Sayfalar 497 - 503

3.
Tavşan diz eklemi osteokondral defekt modelinde borik asitin kıkırdak iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma
Effect of boric acid on cartilage formation of osteochondral defects in rabbit knee: An experimental study
Sefa Gök, Fırat Ozan, Ebru Akay, Kamil Yamak, Cemil Kayalı, Taşkın Altay
PMID: 34476784  doi: 10.14744/tjtes.2020.17748  Sayfalar 504 - 509

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Periferik sinir yaralanmalarının cerrahi tedavisi: İntraoperatif NAP ile daha iyi sonuçlar
Surgical treatment of peripheral nerve injuries: Better outcomes with intraoperative NAP recordings
Çağlar Temiz, Soner Yaşar, Alparslan Kırık
PMID: 34476797  doi: 10.14744/tjtes.2020.95702  Sayfalar 510 - 515

5.
Travmatik hemorajik şokta olan hastalarda tiyol disülfid homeostazisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the thiol disulfide homeostasis in patients with traumatic hemorrhagic shock
Pınar İskender Uysal, Havva Şahin Kavaklı, Salim Neşelioğlu
PMID: 34476788  doi: 10.14744/tjtes.2020.49765  Sayfalar 516 - 525

6.
Çocuklar ve yetişkinler arasında apandisitin epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of epidemiological and clinical characteristics of appendicitis among children and adults
Hamit Hakan Armağan, Levent Duman, Özkan Cesur, Adnan Karaibrahimoğlu, Emine Bilaloğlu, Ahmet Yunus Hatip, Mustafa Çağrı Savaş
PMID: 34476787  doi: 10.14744/tjtes.2020.47880  Sayfalar 526 - 533

7.
Acil serviste derin pelvik apse için hızlı işlem: Perkütan drenaj
Percutaneous drainage as an rapid procedure for deep pelvic abscess in the emergency department
Furkan Ertürk Urfalı, Mehmet Korkmaz, Sezgin Zeren, Faik Yaylak, Sermin Tok Umay
PMID: 34476798  doi: 10.14744/tjtes.2020.99478  Sayfalar 534 - 538

8.
Yangın ilişkili ölümlerin değerlendirilmesi: Otopsi çalışması
Evaluation of the fire-related deaths: Autopsy study
Halil Ilhan Aydoğdu, Hüseyin Çetin Ketenci, Mehmet Askay, Halil Boz, Güven Seçkin Kırcı, Erdal Özer
PMID: 34476789  doi: 10.14744/tjtes.2020.64911  Sayfalar 539 - 546

9.
COVID-19 salgını sırasındaki kısıtlamalar üçüncü basamak travma hastanesinde ortopedik travma ameliyatlarını nasıl etkiledi?
How did restrictions mandated by the COVID-19 pandemic affect the performance of orthopedic trauma surgery in a Level-1 tertiary trauma hospital?
Bülent Kılıç, Deniz Gülabi, Anıl Agar, Halil Büyükdoğan, Adem Şahin, Erdal Eren, Cemil Ertürk
PMID: 34476799  doi: 10.14744/tjtes.2021.15640  Sayfalar 547 - 551

10.
Klavikula orta şaft kırıklarının giriş kılavuzu ile minimal invaziv plak osteosentezi
Minimally invasive plate osteosynthesis of clavicular midshaft fractures under insertion guide
Mun sik Ko, Kwang-Il Ri, Tong-Won Mun, Kwang-Il Song, Kwang-il Choe
PMID: 34476796  doi: 10.14744/tjtes.2020.94728  Sayfalar 552 - 557

11.
Tibia distal eklem dışı kırıklarının tedavisinde kanal içi çivileme ve minimal invaziv plaklama: Türkiye’de maliyet analizinin karşılaştırılması
Intramedullary nailing versus minimally invasive plating in the treatment of distal tibial extra-articular fractures: Comparison of cost analysis in Turkey
Alper Köksal, Osman Çimen, Ali Öner, Osman Emre Aycan, Kadir Abul, Hakan Akgün, Ozan Kaya, Furkan Yapıcı
PMID: 34476790  doi: 10.14744/tjtes.2020.65635  Sayfalar 558 - 564

12.
Tek ve çift demet ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu teknikleri klinik sonuçlarının manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak değerlendirilmesi
Prediction of clinical outcomes of single- and double- bundle anterior cruciate ligament reconstruction techniques using magnetic resonance imaging
Müjdat Bankaoğlu, Özge Yapıcı Uğurlar, Meriç Uğurlar, Burak Günaydın, Şükrü Mehmet Ertürk, Osman Tuğrul Eren
PMID: 34476783  doi: 10.14744/tjtes.2020.06565  Sayfalar 565 - 570

13.
Pediatrik popülasyondaki tibial eminensia kırıklarında artroskopik dikiş fiksasyon tekniğinin orta dönem sonuçları
Mid-term outcomes of arthroscopic suture fixation technique in tibial spine fractures in the pediatric population
Ceyhun Çağlar, Hilal Yağar, Fahri Emre, Mahmut Uğurlu
PMID: 34476785  doi: 10.14744/tjtes.2020.25905  Sayfalar 571 - 576

14.
Pandemi kısıtlamaları yanık başvurularını etkiledi mi?
Does pandemic lockdowns affect the burn patient’s admission?
Merve Akın, Ahmet Çınar Yastı
PMID: 34476800  doi: 10.14744/tjtes.2021.34694  Sayfalar 577 - 582

OLGU SUNUMU
15.
Reverse sural flep: Ayak anterolateralindeki araba lastiği yaralanmalarında klinik tecrübemiz
Reverse sural flap: Our clinical experience with car tire injuries in the anterolateral aspect of the foot
Abdulkadir Sarı, Ismail Bülent Özçelik
PMID: 34476795  doi: 10.14744/tjtes.2020.92589  Sayfalar 583 - 589

16.
Pankreatitli hastalarda gastrointestinal kanama için embolizasyon: İki olgu raporu ve literatür taraması
Embolization for gastrointestinal bleeding in patients with pancreatitis: Report of two cases and literature review
Milan Dragoslav Radojkovic, MIrjana Radisavljevic, Danijela Radojkovic, Sasha Tasic, Milica Nestorovic, Goran Stevanovic
PMID: 34476793  doi: 10.14744/tjtes.2020.84333  Sayfalar 590 - 594

17.
Suisid girişiminin neden olduğu metformin-ilişkili laktik asidozda sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon: İki olgu sunumu
Continuous veno-venous hemodiafiltration in metformin-associated lactic acidosis caused by a suicide attempt: A report of two cases
Bahattin Tuncali, Ayşe Gül Temizkan Kırkayak, Pınar Zeyneloğlu
PMID: 34476786  doi: 10.14744/tjtes.2020.27367  Sayfalar 595 - 599

18.
Bipolar hemiartroplasti sonrası komponentler arası disosiyasyon: İki farklı olgu sunumu ve literatür taraması
Dissociation of bipolar components following bipolar hemiarthroplasty: A report of two different cases and review of the literature
Hüseyin Fatih Sevinç
PMID: 34476791  doi: 10.14744/tjtes.2020.66821  Sayfalar 600 - 603