p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 27 (4)
Cilt: 27  Sayı: 4 - Temmuz 2021
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Levosimendan ve N-Asetilsistein kombinasyonu deneysel karaciğer iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine olumlu etkiler göstermektedir
A combination of levosimendan and N-Acetylcysteine shows significant favorable efficacy on experimental liver ischemia/reperfusion injury
Serkan Suakıtıcı, Bülent Barış Güven, Alpaslan Tanoglu, Sezai Özkan
PMID: 34213003  doi: 10.14744/tjtes.2020.81782  Sayfalar 381 - 388

2.
Deneysel intestinal iskemi-reperfüzyon modelinde selenyum tedavisinin bakteriyel translokasyon ve doku hasarı üzerinde etkileri
The effects on bacterial translocation and tissue damage of selenium treatment in an experimental intestina ischaemia-reperfusion model
Emine Yıldırım, Hilal Özer, İlter Özer, Adil Koyuncu, Timur Yıldırım
PMID: 34212999  doi: 10.14744/tjtes.2020.58901  Sayfalar 389 - 394

3.
Pinealektomize sıçanlarda melatoninin yanık yara iyileşmesine etkisi
The effects of melatonin on the healing of burn wounds in pinealectomized rats
E. Cigdem Karadag Sarı, Nedim Savacı
PMID: 34212993  doi: 10.14744/tjtes.2020.12247  Sayfalar 395 - 401

4.
Akut mezenterik iskemi sıçan modelinde Ficus carica çekirdek yağının iskemi reperfüzyon hasarı üzerine koruyucu etkileri
Protective effects of Ficus carica seed oil on ischemia and reperfusion injury in a rat model of acute mesenteric ischemia
Cenk Orak, Ferhat Şirinyıldız, Esra Gökmen Yılmaz, Gökhan Cesur, Rauf Onur Ek
PMID: 34213002  doi: 10.14744/tjtes.2020.76767  Sayfalar 402 - 409

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Akut pankreatitde organ yetersizliğinin önemi ve prognostik belirteç sistemleri ile karşılaştırılması
Comparison between prognostic indicators in organ insufficiency with acute pancreatitis
Deccane Düzenci, Mehmet Yalnız, Murat İspiroğlu
PMID: 34212994  doi: 10.14744/tjtes.2020.18552  Sayfalar 410 - 420

6.
Pediatrik hastalarda C-MAC D-Blade videolaringoskop ve direkt laringoskopinin karşılaştırılması: Randomize kontrollü çalışma
Comparison of the C-MAC D-Blade videolaryngoscope and direct laryngoscope in pediatric patients: Randomized controlled trial
Konul Hajiyeva, Özlem Selvi Can, Volkan Baytaş, Çiğdem Yıldırım Güçlü
PMID: 34212998  doi: 10.14744/tjtes.2020.58455  Sayfalar 421 - 426

7.
Doğu Azerbaycan bölgesinde helikopter acil sağlık hizmetleri: Hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi
Helicopter Emergency Medical Services in East Azerbaijan province: Assessment of patients’ outcome
Amir Ghaffarzad, Amin Ghalandarzadeh, Farzad Rahmani, Rouzbeh Rajaei Ghafouri, Fatemeh Dorosti, Hamid Reza Morteza-bagi
PMID: 34212990  doi: 10.14744/tjtes.2020.04788  Sayfalar 427 - 433

8.
Akut apandisit ve perfore apandisiti öngören faktörlerin belirlenmesi
An investigation into the factors predicting acute appendicitis and perforated appendicitis
Sami Akbulut, Cemalettin Koç, Tevfik Tolga Şahin, Emrah Şahin, Adem Tuncer, Khaled Demyati, Emine Şamdancı, Cemil Çolak, Sezai Yılmaz
PMID: 34213000  doi: 10.14744/tjtes.2020.60344  Sayfalar 434 - 442

9.
Çocuk yaş grubunda endoskopik pilonidal sinüs tedavisi (EPSiT): Erken sonuçlar
Endoscopic pilonidal sinus treatment (EPSiT) in the pediatric age group: Short-term results
Zeynep Merve Gökbuget, Rahşan Özcan, Ayşe Karagöz, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Gonca Topuzlu Tekant
PMID: 34213001  doi: 10.14744/tjtes.2020.74677  Sayfalar 443 - 448

10.
Erken ve ultra-erken müdahalenin anevrizmatik subaraknoid kanamada sonuç üzerine etkileri
The effects of the early and ultra-early intervention on the outcome in aneurysmatic subarachnoid hemorrhage
Ahmet Tolgay Akıncı, Yener Aktürk, Banu Tütüncüler, Metin Orakdöğen, Osman Şimşek
PMID: 34212997  doi: 10.14744/tjtes.2020.49196  Sayfalar 449 - 456

11.
Yaşlı hastalardaki kompleks proksimal humerus kırıklarının primer tedavisinde Humelock çimentosuz reversible omuz artroplastisinin kullanılması
Primary treatment of complex proximal humerus fractures using Humelock cementless reversible shoulder arthroplasty in the elderly
Teoman Atıcı, Cenk Ermutlu, Selcan Yerebakan, Ali Özyalçın, Kemal Durak
PMID: 34212996  doi: 10.14744/tjtes.2020.46879  Sayfalar 457 - 464

12.
Ayak bileği kırığı nedeniyle ameliyat edilen hastaların kısa dönem takiplerinde distal tibiofibular eklem uyumunda meydana gelen değişiklikler ile klinik ve fonksiyonel sonuçlar arasındaki ilişki
The relationship between changes in distal tibiofibular joint congruence and clinical and functional results in the short-term follow-up of patients operated on for ankle fracture
Abdullah Demirtaş, Hilmi Gürcan, Mehmet Esat Uygur
PMID: 34212995  doi: 10.14744/tjtes.2020.23691  Sayfalar 465 - 471

13.
Acutrak vidası kullanılarak yapılan anterior odontoid vida fiksasyonu: 19 hastanın sunumu
Anterior odontoid screw fixation using Acutrak screw: Report of 19 patients
Yusuf Kurtuluş Duransoy, Mesut Mete, Ülkün Ünlü Ünsal, Murat Aydın, Mehmet Zileli
PMID: 34213004  doi: 10.14744/tjtes.2020.86345  Sayfalar 472 - 477

OLGU SUNUMU
14.
Whiplash (kamçı) yaralanması sonrası torasik kanal yaralanmasına bağlı olağan dışı solunum yolu tıkanıklığı
Unusual airway obstruction due to thoracic duct injury after whiplash injury
Dae Sung Ma, Sung Wook Chang, Dong Hun Kim
PMID: 34212992  doi: 10.14744/tjtes.2020.08055  Sayfalar 478 - 482

15.
İntestinal malrotasyonun eşlik ettiği apendiks apsesi: Yanlış tanı alan bir olgu sunumu
Misdiagnosis of appendiceal abscess with intestinal malrotation: A case report
Zhi-bin Zhang, Tao Yang
PMID: 34213005  doi: 10.14744/tjtes.2020.92836  Sayfalar 483 - 485

16.
Minör travma sonrası dev over tümörü rüptürüne bağlı gelişen hipovolemik şok: Olgu Sunumu
Hypovolemic shock due to giant ovarian tumor rupture after minor trauma: A case report
Yılmaz Güler, Hasan Çalış, Serkan Şengül, Özkan Özen, Zülfikar Karabulut
PMID: 34212991  doi: 10.14744/tjtes.2020.07045  Sayfalar 486 - 489