p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 25 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 25 (5)
Cilt: 25  Sayı: 5 - Eylül 2019
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Çekal ligasyon ve puncture yöntemi uygulanan sıçanlarda ertapenem etkinliğinin gösterilmesi
An evaluation of the effect of ertapenem in rats with sepsis created by cecal ligation and puncture
Başak Göl Serin, Şükran Köse, Osman Yilmaz, Mehmet Yildirim, Ilkay Akbulut, Suheyla Serin Senger, Gülgün Akkoçlu, Gulden Diniz, Süha Serin
PMID: 31475323  doi: 10.5505/tjtes.2018.26050  Sayfalar 427 - 432

2.
Kafeik asit fenetil ester künt pulmoner kontüzyon modelinde pulmoner enflmasyon ve apoptozisi Nf-κβ aktivasyonunu azaltarak iyileştirir
Caffeic acid phenethyl ester ameliorates pulmonary inflammation and apoptosis reducing Nf-κβ activation in blunt pulmonary contusion model
İhsan Karaboğa
PMID: 31475327  doi: 10.5505/tjtes.2018.51694  Sayfalar 433 - 439

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Akut kolesistitde laparoskopik kolesistektominin zamanlaması: İlk 72 saat ve oksidatif stres belirteçlerinin önemi
Same-admission laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis: the importance of 72 hours and oxidative stress markers
Zinet Asuman Arslan Onuk, Umut Rıza Gündüz, Ümit Koç, Esra Kızılateş, İsmail Gömceli, S. Halide Akbaş, Nurullah Bülbüller
PMID: 31475320  doi: 10.14744/tjtes.2019.17807  Sayfalar 440 - 446

4.
Acil serviste girişimsel sedasyon ve analjezi uygulanan hastalarda sedasyon derinliğini ölçmede EEG monitörizasyonu (Bispectral IndexTM) ile Ramsey Sedasyon Skalası’nın uyumluluğunun değerlendirilmesi
Evaluation of the compliance between EEG monitoring (Bispectral IndexTM) and Ramsey Sedation Scale to measure the depth of sedation in the patients who underwent procedural sedation and analgesia in the emergency department
Sinem Avci, Başak Bayram, Gonca Inanç, Nurfer Zehra Gören, Adile Oniz, Murat Ozgoren, Nese Colak Oray
PMID: 31475325  doi: 10.5505/tjtes.2018.32627  Sayfalar 447 - 452

5.
Akut pankreatitte hematolojik parametrelerin değeri
The value of hematological parameters in acute pancreatitis
Akif Yarkaç, Ataman Kose, Seyran Bozkurt Babuş, Fehmi Ates, Gülhan Orekici Temel, Aydemir Ölmez
PMID: 31475331  doi: 10.5505/tjtes.2018.69857  Sayfalar 453 - 460

6.
Majör yanıklı hastalarda erken dönem fizyoterapinin biyokimyasal parametreler üzerine etkisi: Bir yanık merkezi deneyimi
The effects of early physiotherapy on biochemical parameters in major burn patients: A burn center’s experience
Murat Ali Çınar, Kezban Bayramlar, Ahmet Erkılıç, Ali Güneş, Yavuz Yakut
PMID: 31475319  doi: 10.5505/tjtes.2018.05950  Sayfalar 461 - 466

7.
Akut apandisitte serum ürokinaz-tipi plazminojen aktivatör reseptörünün tanısal değeri
The diagnostic value of serum urokinase-type plasminogen activator receptor in acute appendicitis
Ali Aygün, Mücahit Günaydin, Ömer Vefik Özozan, Murat Cihan, Murat Karakahya
PMID: 31475329  doi: 10.14744/tjtes.2019.55623  Sayfalar 467 - 473

8.
Çocuklarda motosiklet ispitli tekerlek yaralanmaları: Önlenebilir bir kaza
Motor cycle spoke wheel injuries in children: A preventable accident
Fatima Naumeri, Bilal Qayyum, Nadeem Ilahi Cheema, Muhammad Sohail, Muhammad Mustehsan Bashir
PMID: 31475318  doi: 10.14744/tjtes.2019.04052  Sayfalar 474 - 478

9.
Fournier gangreni: Otuz altı olgunun incelenmesi
Fournier’s gangrene: Review of 36 cases
Selahattin Çalışkan, Emrah Özsoy, Mustafa Sungur, Hasan Tahsin Gözdaş
PMID: 31475324  doi: 10.14744/tjtes.2019.30232  Sayfalar 479 - 483

10.
Travmatik torakolomber bileşke yaralanmalı hastalarda steroidin nörolojik sonuçlar üzerine etkisi
The effects of steroids in traumatic thoracolumbar junction patients on neurological outcome
Kemal Ilik, Fatih Keskin, Mehmet Fatih Erdi, Bülent Kaya, Yaşar Karataş, Erdal Kalkan
PMID: 31475333  doi: 10.5505/tjtes.2018.86721  Sayfalar 484 - 488

11.
Pelvik kırıklar ve bağlantılı yaralanmaların ilişkisi: Pelvik travmalı 471 hastanın istatistiksel analizi
Correlation of pelvic fractures and associated injuries: An analysis of 471 pelvic trauma patients
Mehmet Saydam, Mutlu Şahin, Kerim Bora Yilmaz, Selim Tamam, Gökhan Ünlü, Halis Atilla, Yenel gürkan bilgetekin, İdil Güneş Tatar, Pervin Demir, Melih Akıncı
PMID: 31475332  doi: 10.5505/tjtes.2018.72505  Sayfalar 489 - 496

12.
Pnömomediastinumların klinik deneyimlere dayalı olarak karşılaştırılması
A comparative study of pneumomediastinums based on clinical experience
Ersin Sapmaz, Hakan Işık, Deniz Doğan, Kuthan Kavaklı, Hasan Çaylak
PMID: 31475317  doi: 10.14744/tjtes.2019.03161  Sayfalar 497 - 502

13.
Fitobezoara bağlı akut mekanik intestinal obstrüksiyon için tedavi stratejilerinin tartışılması: Tek merkezli geriye dönük bir çalışma
Discussing treatment strategies for acute mechanical intestinal obstruction caused by phytobezoar: A single-center retrospective study
Ali Fuat Kaan Gök, Recep Erçin Sönmez, Tarık Recep Kantarcı, Adem Bayraktar, Selman Emiroğlu, Mehmet İlhan, Recep Güloğlu
PMID: 31475322  doi: 10.14744/tjtes.2019.24557  Sayfalar 503 - 509

14.
Akut apandisit gibi bulgu veren apendiks karsinoid tümörleri
Carcinoid tumors of appendix presenting as acute appendicitis
Bora Barut, Fatih Gönültaş
PMID: 31475334  doi: 10.5505/tjtes.2018.99569  Sayfalar 510 - 513

15.
İpsilateral kalça ağrısı ve femur şaft kırıkları: Herhangi bir ilişki var mı?
Ipsilateral hip pain and femoral shaft fractures: is there any relationship?
Ramadan Ozmanevra, Nihat Demirhan Demirkiran, Onur Hapa, Ali Balci, Hasan Havitcioglu
PMID: 31475328  doi: 10.5505/tjtes.2018.52543  Sayfalar 514 - 519

OLGU SERISI
16.
Ağır yanık hastalarının tedavisinde deri eşdeğeri Nevelia® deneyimimiz
Our experience with dermal substitute Nevelia® in the treatment of severely burned patients
Hakan Yiğitbaş, Erkan Yavuz, Evrim Beken Özdemir, Onder Onen, Halime Hanim Pençe, Serhat Meriç, Atilla Çelik, Fatih Çelebi, Ahmet Cinar Yasti, Tansel Sapmaz, Aydın Zilan, Mustafa Turan
PMID: 31475321  doi: 10.14744/tjtes.2019.24358  Sayfalar 520 - 526

OLGU SUNUMU
17.
Kaza sonucu oluşmamış, yaralı bebekte tel taraflı iskemik retinopati ve iki taraflı subdural kanama: Bir oftalmolojik yaklaşım
Unilateral ischaemic retinopathy and bilateral subdural haemorrhage in an infant with non-accidental injury: An ophthalmological approach
Chye Li Ee, Azlindarita Aisyah Mohd Abdullah, Amir Samsudin, Nurliza Khaliddin
PMID: 31475330  doi: 10.5505/tjtes.2018.57059  Sayfalar 527 - 530

18.
Ateşli silah yaralanması nedeniyle birden fazla abdominal cerrahi operasyon geçiren bir hastada rastlantısal olarak bulunan heterotopik mezenterik ve omental ossifikasyon
Heterotopic mesenteric and omental ossification incidentally found in a patient with multiple abdominal surgical operations because of gunshot injury
Süleyman Utku Çelik, Rahman Şenocak, Oğuz Hançerlioğullari
PMID: 31475326  doi: 10.5505/tjtes.2018.44014  Sayfalar 531 - 534