p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 30 (7)
Cilt: 30  Sayı: 7 - Temmuz 2024
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Front Matters

Sayfalar I - VII

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Hidroksiklorokin, sıçanlarda sepsis kaynaklı akut solunum sıkıntısı sendromunu azaltır
Hydroxychloroquine attenuates sepsis-induced acute respiratory distress syndrome in rats
Gulcin Ercan, Ejder Saylav Bora, Osman Sezer Çınaroğlu, Rezan Karaali, Oytun Erbas
PMID: 38967533  doi: 10.14744/tjtes.2024.98855  Sayfalar 465 - 471

3.
Künt karaciğer travmasında karaciğer yenilenmesini arttırıcı protein’inin etkisi: Deneysel model analizi
The impact of augmenter of liver regeneration in blunt liver trauma: An experimental model analysis
Nezih Kavak, Gülben Akcan, Nurgül Balcı, Aziz Ahmet Süer, İlkay Güler, Rasime Pelin Kavak
PMID: 38967532  doi: 10.14744/tjtes.2024.92575  Sayfalar 472 - 479

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Akut apandisitte serum hepcidinin tanısal değeri
The diagnostic value of serum hepcidin in acute appendicitis
Ali Aygun, Adem Koksal, Ibrahim Caltekin, Mehmet Seyfettin Saribas, Faruk Ozsahin, Mucahit Gunaydin, Abdussamed Vural, Volkan Karabacak, Murat Cihan, Murat Karakahya
PMID: 38967527  doi: 10.14744/tjtes.2024.23187  Sayfalar 480 - 486

5.
Akut mezenter iskemisinde mortaliteyi tahmin etmeye yönelik bir yöntem: Makine öğrenimi
A method for predicting mortality in acute mesenteric ischemia: Machine learning
Ahmet Tarık Harmantepe, Ugur Can Dulger, Emre Gonullu, Enis Dikicier, Adem Şentürk, Erhan Eröz
PMID: 38967529  doi: 10.14744/tjtes.2024.48074  Sayfalar 487 - 492

6.
Yorgun mermi yaralanmasına bağlı ölümler: Tıbbi, hukuki ve toplumsal açıdan değerlendirme
Deaths due to tired bullet injuries: Evaluation from medical, legal, and social perspectives
Talip Vural, Melike Erbaş, Cetin Ketenci, Mehmet Askay
PMID: 38967528  doi: 10.14744/tjtes.2024.40245  Sayfalar 493 - 499

7.
Kahramanmaraş depremlerinde ezilme yaralanmalarında akut böbrek hasarı ve amputasyonu öngören faktörler
Predictive factors for acute kidney injury and amputation in crush injuries from the Kahramanmaraş earthquakes
Muhammed Köroğlu, Mustafa Karakaplan, Mohammed Barakat, Emre Ergen, Okan Aslantürk, Hüseyin Utku Özdeş, Murat Bıçakcıoğlu, Şeyma Yaşar
PMID: 38967526  doi: 10.14744/tjtes.2024.06228  Sayfalar 500 - 509

8.
Üst ekstremite cerrahisinde aksiller brakiyal pleksus bloğu, inhalasyon anestezisi ve total intravenöz anestezinin turnikeye bağlı iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effects of axillary brachial plexus block, inhalation anesthesia, and total intravenous anesthesia on tourniquet-induced ischemia-reperfusion injury in upper extremity surgery
Dilek Kutanis, Engin Erturk, Ali Akdogan, Ahmet Besir, Ali Altinbas, Asım Orem, Hanife Kara, Mehmet Yıldız, Ahmet Mentese
PMID: 38967530  doi: 10.14744/tjtes.2024.63534  Sayfalar 510 - 517

9.
Açık redüksiyon, plak fiksasyonu ve iliak kemik otogreft augmentasyonu ile tedavi edilen proksimal humerus kırıklarının orta-uzun dönem sonuçları
Mid- to long-term outcomes of proximal humerus fractures treated with open reduction, plate fixation, and iliac bone autograft augmentation
Mehmet Fatih Güven, Ulaş Yavuz, Suat Ulutaş, Göker Utku Deger, Mete Özer, Cumhur Deniz Davulcu
PMID: 38967531  doi: 10.14744/tjtes.2024.74422  Sayfalar 518 - 524