p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 21 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - Mart 2015
DERLEME
1.
Yanık yaralanmaları tedavi algoritması
Guideline and treatment algorithm for burn injuries
Ahmet Çınar Yastı, Emrah Şenel, Mutlu Saydam, Geylani Özok, Atilla Çoruh, Kaya Yorgancı
PMID: 25904267  doi: 10.5505/tjtes.2015.88261  Sayfalar 79 - 89

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Tibiofibularis anterior ligamanının ayak bileği eklemi biyomekaniğine etkisi
The effects of tibiofibularis anterior ligaments on ankle joint biomechanics
Ahmet Karakaşlı, Mehmet Erduran, Lütfü Baktıroğlu, Aydın Büdeyri, Didem Venüs Yıldız, Hasan Havıtçıoğlu
PMID: 25904268  doi: 10.5505/tjtes.2015.27163  Sayfalar 90 - 95

3.
Kafeik asit fenetil esterin akut spinal kord hasarı sonrasında enflamatuvar sitokinler üzerine etkisi
The effects of caffeic acid phenethyl ester on inflammatory cytokines after acute spinal cord injury
Hakan Ak, İsmail Gülşen, Tamer Karaaslan, İlker Alaca, Aydın Candan, Havva Koçak, Tugay Atalay, Asuman Çelikbilek, İsmail Demir, Tevfik Yılmaz
PMID: 25904269  doi: 10.5505/tjtes.2015.33848  Sayfalar 96 - 101

4.
Total lökosit ve nötrofil sayısı negatif apandektomilerin azaltılmasını sağlayan belirteçlerdir
Total Leukocyte and Neutrophil count as preventive tools in reducing negative appendectomies
Muhammad Salman Rafiq, Mah Muneer Khan, Ataullah Khan, Bilal Ahmad
PMID: 25904270  doi: 10.5505/tjtes.2015.29626  Sayfalar 102 - 106

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Yabancı cisimle ince bağırsak perforasyonu ile diğer travma dışı nedenlerin karşılaştırmalı çalışması
A comparative study of small intestinal perforation secondary to foreign body and other non-traumatic causes
Qiang Chen, Yuanquan Huang, Yongyou Wu, Kui Zhao, Baosong Zhu, Tengfei He, Chungen Xing
PMID: 25904271  doi: 10.5505/tjtes.2015.43896  Sayfalar 107 - 112

6.
Proksimal humerus kırıklarının tedavisinde lateral deltoid split girişim ile deltopektoral girişimin karşılaştırılması
Comparison of lateral deltoid splitting and deltopectoral approaches in the treatment of proximal humerus fractures
Mehmet Fatih Korkmaz, Mehmet Nuri Erdem, Mustafa Karakaplan, Gökay Görmeli, Engin Burak Selçuk, Zeynep Maraş, Turgay Karataş
PMID: 25904272  doi: 10.5505/tjtes.2015.74150  Sayfalar 113 - 118

7.
Hangi yöntem iki farklı Kirschner teli ile tespit ve immobilizasyon teknikleri ile tedavi edilen distal radius kırıklarında en iyi seçimdir?
Which modality is the best choice in distal radius fractures treated with two different Kirschner wire fixation and immobilization techniques?
Cüneyd Günay, Ozdamar Fuad Oken, Osman Yuksel Yavuz, Sinem Hürsen Günay, Hakan Atalar
PMID: 25904273  doi: 10.5505/tjtes.2015.55938  Sayfalar 119 - 126

8.
Travmatik ölümlerde otopsi raporlarının önlenebilirlik açısından değerlendirilmesi
Evaluation of autopsy reports in terms of preventability of traumatic deaths
Yusuf Emrah Eyi, Mehmet Toygar, Kenan Karbeyaz, Ümit Kaldırım, Salim Kemal Tuncer, Murat Durusu
PMID: 25904274  doi: 10.5505/tjtes.2015.94658  Sayfalar 127 - 133

9.
Yüksek gelirli gelişmekte olan ülkelerde hayvanların neden olduğu yaralanmaların epidemiyolojisi
Epidemiology of animal-related injuries in a high-income developing country
Hani O Eid, Ashraf F Hefny, Fikri M Abu Zidan
PMID: 25904275  doi: 10.5505/tjtes.2015.76508  Sayfalar 134 - 138

10.
Akut apandisitte toplam oksitadif durum, toplam antioksidan durum ve paraoksonaz enzim aktivitesi
Total oxidant status, total antioxidant status, and paraoxonase activity in acute appendicitis
Hande Köksal, Sevil Kurban, Osman Doğru
PMID: 25904276  doi: 10.5505/tjtes.2015.03285  Sayfalar 139 - 142

KISA RAPOR
11.
Süper Haiyan tayfunu felaketinde tıbbi yardım: Yerel sağlık ekipleriyle işbirliği büyük bir sinerji içinde gerçekleşmiştir
Disaster medical assistance in super typhoon Haiyan: Collaboration with the local medical team that resulted in great synergy
Hoon Kim, Moo Eob Ahn, Kang Hyun Lee, Yeong Cheol Kim, Eun Seok Hong
PMID: 25904277  doi: 10.5505/tjtes.2015.54770  Sayfalar 143 - 148

OLGU SUNUMU
12.
Politravmanın eşlik ettiği humerus başının intratorasik dislokasyonu: Nasıl tedavi edilir?
Intrathoracic dislocation of the humeral head accompanied by polytrauma: How to treat it?
Jinming Chen, Jin Yan, Shenhua Wang, Huiming Zhong, Haibo Zhou
PMID: 25904278  doi: 10.5505/tjtes.2015.72566  Sayfalar 149 - 151

13.
Ağır toraks penetran yaralanması: Kesin cerrahi tedavisi gecikmiş olguda sağkalım
Severe thoracic impalement injury: Survival in a case with delayed surgical definitive care
Sorinel Lunca, Corneliu Morosanu, Ovidiu Alexa, Mihaela Pertea
PMID: 25904279  doi: 10.5505/tjtes.2015.38354  Sayfalar 152 - 156

14.
Bouveret sendromu: Mide çıkış yolu obstrüksiyonunda ölümcül bir tanısal ikilem
Bouveret syndrome: A fatal diagnostic dilemma of gastric outlet obstruction
Fazil Saglam, Emre Sivrikoz, Ali Alemdar, Sedat Kamali, Ufuk Arslan, Hakan Guven
PMID: 25904280  doi: 10.5505/tjtes.2015.62558  Sayfalar 157 - 159

15.
Nadir bir ince bağırsak tıkanıklık nedeni: Spontan strangüle transomental fıtık
A rare cause of small intestinal obstruction: Spontaneous strangulated trans-omental hernia
Birol Ağca, Aziz Bora Karip, Yalın İşcan, Yetkin Özcabı, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Kemal Memişoğlu
PMID: 25904281  doi: 10.5505/tjtes.2015.65990  Sayfalar 160 - 162