p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Akut apandisiti taklit eden bir olgu; Zeytin yaprağına bağlı ince bağırsak perforasyonu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 644-646 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.47280

Akut apandisiti taklit eden bir olgu; Zeytin yaprağına bağlı ince bağırsak perforasyonu

İsmail Tırnova1, Özkan Balçın2, Pınar Taşar2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Uludağ Universitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa

Karın ağrısı, acil servis başvurularının en sık sebeplerinden birisidir. Akut apandisit ise bu hastalarda karşılaşılan en sık cerrahi patolojilerden birisidir. Yabancı cisim yutulması, akut apandisitin en nadir görülen ayırıcı tanılarından birisidir. Bu olguda, zeytin yaprağı yutulmasına bağlı gelişen akut tabloyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, perforasyon; yabancı cisim.

Report of a case mimicking the acute appendicitis; Small bowel perforation due to olive leaf

İsmail Tırnova1, Özkan Balçın2, Pınar Taşar2
1Department of General Surgery, Başkent University, Istanbul-Türkiye
2Department of General Surgery, Uludağ University, Bursa-Türkiye

Abdominal pain is one of the most frequent causes of emergency room admissions. Acute appendicitis is the most common surgical pathology in these patients. Foreign body ingestion is a quite rare pathology that takes place in list of differential diagnosis of acute appendicitis. We presented a dry olive leaf ingestion case in this paper.

Keywords: Acute appendicitis, foreign body; perforation.

İsmail Tırnova, Özkan Balçın, Pınar Taşar. Report of a case mimicking the acute appendicitis; Small bowel perforation due to olive leaf. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 644-646

Sorumlu Yazar: İsmail Tırnova, Türkiye
Makale Dili: İngilizce