p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery İnkarsere obturator herni, son derece nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni: Olgu serisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 633-637 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.42361

İnkarsere obturator herni, son derece nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni: Olgu serisi

İsmail Aydın1, Ilker Sengul1, Selahattin Vural1, Tuğrul Kesicioğlu1, Demet Sengul2
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Giresun
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Giresun

Abdominal içeriğin obturator foramenden protrüzyonu, nadir görülen bir karın duvarı fıtığı türüdür. Genellikle tek ve sağ taraflı görülmektedir. Predispozan faktörler yaşlılık, yüksek karın içi basıncı, pelvik taban disfonksiyonu ve multiparitedir. Obturator herni, en deneyimli cerrahlar için bile yanıltıcı olabilen zorlu bir tanı süreci ile tüm karın duvarı fıtıkları arasında en yüksek ölüm oranlarından birine sahiptir. Bu nedenle obturator herniden şüphelenmek ve kolayca teşhis etmek için özelliklerini anlamak önemlidir. BT taraması en yüksek hassasiyete sahip en iyi tanı aracı olmaya devam etmektedir. Obturator herni vakalarında konservatif yaklaşım önerilmez. Tanı konulduktan sonra, daha fazla iskemi, nekroz ve peritonit, septik şok ve ölüme yol açabilecek perforasyon riskini önlemek için acil cerrahi onarım endikedir. Açık onarım, obturator dahil karın fıtıklarının azaltılmasında yaygın olarak kullanılan ve etkili bir yöntem olmasına rağmen, laparoskopik onarımlar tarif edilmiş ve tercih edilir hale gelmiştir. Bu çalışmada, bilgisayarlı tomografide obturator herni tanısı ile ameliyat edilen 86, 95 ve 90 yaşlarındaki kadın hastaları sunuyoruz. Özellikle yaşlı bir kadında akut mekanik intestinal obstrüksiyon bulguları varlığında obturatuvar herni tanısı her zaman akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Acil cerrahi, akut mekanik intestinal obstrüksiyon, obturator fıtık.

Incarcerated obturator hernia, an extremely rare cause of intestinal obstruction: case series

İsmail Aydın1, Ilker Sengul1, Selahattin Vural1, Tuğrul Kesicioğlu1, Demet Sengul2
1Department of General Surgery, Giresun University Faculty of Medicine, Giresun-Türkiye
2Department of Pathology, Giresun University Faculty of Medicine, Giresun-Türkiye

Protrusion of abdominal contents through the obturator foramen is a rare type of abdominal wall hernia. It is usually seen unilaterally and right-sided. Predisposing factors are old age, high intra-abdominal pressure, pelvic floor dysfunction, and multiparity. Obturator hernia has one of the highest mortality rates of all abdominal wall hernias, with a difficult diagnostic process that can be misleading even for the most experienced surgeons. Therefore, to suspect and easily diagnose an obturator hernia, it is important to understand its characteristics. Computerized tomography scanning remains the best diagnostic tool with the highest sensitivity. Conservative ap-proach is not recommended in obturator hernia cases. Once diagnosed, urgent surgical repair is indicated to prevent further ischemia, necrosis, and risk of perforation that can lead to peritonitis, septic shock, and death. Although open repair is a widely used and effective method for reducing abdominal hernias, including obturator, laparoscopic repairs have been described and become preferred. In this study, we present female patients aged 86, 95, and 90 years who were operated with the diagnosis of obturator hernia on computed tomography. The diagnosis of obturatory hernia should always be kept in mind, especially in the presence of acute mechanical intestinal obstruction findings in an elderly woman.

Keywords: Acute mechanical intestinal obstruction, emergency surgery, obturator hernia.

İsmail Aydın, Ilker Sengul, Selahattin Vural, Tuğrul Kesicioğlu, Demet Sengul. Incarcerated obturator hernia, an extremely rare cause of intestinal obstruction: case series. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 633-637

Sorumlu Yazar: İsmail Aydın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce