p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Asetabulum kırıklarında total kalça protezi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 337-342 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.55675

Asetabulum kırıklarında total kalça protezi

Necmettin Salar1, Muhammet Sadık Bilgen2, Ömer Faruk Bilgen3, Cenk Ermutlu4, Gökay Eken2, Kemal Durak2
1Özel Diyarlife Hastanesi, Diyarbakır
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Bursa
3Özel Medikabil Hastanesi, Bursa
4İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

AMAÇ: Asetabulum kırıkları sonrası erken Total Kalça Protezi (TKP) uygulamasının fonksiyonel ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2008–Ekim 2013 tarihleri arasında asetabulum kırığı tanısıyla erken total kalça protezi uygulanan 17 hastanın klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirildi. On dördü erkek, üçü kadın olmak üzere, ortalama yaşları 52 (29–80) idi. Hastaların ortalama takip süresi 48.2 aydır (24 ay–70 ay). Hastaların travmaları ile operasyonları arasındaki ortalama süre 13 gündür (2 gün–21 gün).
BULGULAR: Hastaların fonksiyonel sonuçları Harris kalça skoru ile değerlendirildi. Ortalama Harris kalça skoru 89.6 (70–100) olarak bulundu. On üç (%76) hastada ise mükemmel ve iyi olarak bulundu. On hastanın yedisi travmadan önce çalıştıkları işe geri döndü. Ortalama işe dönüş süresi ise 7.2 ay (1.5 ay–24 ay) idi. Komplikasyon olarak kısalık, enfeksiyon, dislokasyon ve heterotopik ossifikasyon görüldü. Enfeksiyon ve dislokasyon nedeniyle iki hastaya revizyon uygulandı. Dokuz (%52.9) hastada Brooker sınıflamasına göre heterotopik ossifikasyon tespit edildi.
TARTIŞMA: Asetabulum kırıklarından sonra doğru endikasyon ve doğru hasta seçimi ile yapılan erken TKP ile ağrısız ve fonksiyonel bir kalça eklemi elde edilirken, erken mobilizasyon, erken işe dönüş ve tekrar operasyon riskinde azalma avantajları olduğu anlaşılmıştır ve kafa travması, yüksek enerjili travma ya da ek kas iskelet sistemi yaralanmasından biri veya daha fazlası olan hastalarda heterotopik ossifikasyon profilaksisi akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: asetabulum kırığı, total kalça artroplastisi, heterotopik ossifikasyon

Total hip arthroplasty for acetabular fractures: “Early Application”

Necmettin Salar1, Muhammet Sadık Bilgen2, Ömer Faruk Bilgen3, Cenk Ermutlu4, Gökay Eken2, Kemal Durak2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Private Diyarlife Hospital, Diyarbakır-Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa-Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Private Medicabil Hospital, Bursa-Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to evaluate the functional and clinical results of early total hip arthroplasty performed to treat acetabulum fracture.
METHODS: Evaluation of 17 patients who were diagnosed with acetabulum fracture and treated with early total hip arthroplasty between January 2008 and October 2013 was performed. In all, 14 patients were male, and 3 were female, with mean age of 52 years (range: 29–80 years). Time elapsed between trauma and operation was mean of 13 days (range: 2–21 days). Observation period was average of 48.2 months (range: 24–70 months). Mean Harris Hip Score was 89.6 (range: 70–100).
RESULTS: In 13 patients, score was good or excellent. Total of 7 of 10 patients had returned to their pre-trauma jobs. Mean length of time for return to work was determined to be 7.2 months (range: 1.5–24 months). Of the total, 9 (52.9%) patients were diagnosed with heterotopic ossification according to Brooker Classification.
CONCLUSION: After acetabulum fracture, early total hip arthroplasty with the correct indications and appropriate patient can result in functional, pain-free hip joint with the advantages of early mobilization, early return to work, and decrease in reoperation risk. Heterotopic ossification prophylaxis should be considered in the presence of 1 or more risk factors, such as a head injury, high-energy trauma, or associated musculoskeletal injuries.

Keywords: Acetabulum fracture, total hip arthroplasty, heterotopic ossification

Necmettin Salar, Muhammet Sadık Bilgen, Ömer Faruk Bilgen, Cenk Ermutlu, Gökay Eken, Kemal Durak. Total hip arthroplasty for acetabular fractures: “Early Application”. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 337-342

Sorumlu Yazar: Muhammet Sadık Bilgen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce