p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery BAŞ VE BOYUN ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 89-93

BAŞ VE BOYUN ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI

Atila Güngör1, Fatih Peker1
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kbb Servisi

Diyarbakır Asker Hastanesi KBB ve Plastik Cerrahi servislerinde 1993-1994 yılları arasında tedavi edilen 39 yüksek hızlı, 28 yavaş hızlı baş ve boyun ateşli silah yaralanmak hastaların tedavi sonuçları değerlendirildi. Eksplorasyonun özellikle II. Bölge yaralanmalarının tanı ve tedavisinde en değerli yöntem olduğu, ayrıca 1. ve III. Bölge yaralanmalarında eksplorasyon yetersizse diğer tanı yöntemlerine ihtiyaç duyulabileceği tesbit edildi.

Anahtar Kelimeler: BAŞ, BOYUN, ATEŞLİ SİLAH

HEAD AND NECK GUNSHOT WOUND

Atila Güngör1, Fatih Peker1
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kbb Servisi

Treatment results of 39 high velocity and 28 low velocity gunshot wound cases were looked over during 1993-1994 at E.N.T. and Plastic Surgery Departments of Diyarbakır Military Hospital. It was proved that, exploration is the most valuable method for diagnosis and treatment especially at second zone wounds, also at first and third zone wounds, if exploration is insufficient then other diagnostic methods can be necessary.

Keywords: HEAD, NECK, GUNSHOT

Atila Güngör, Fatih Peker. HEAD AND NECK GUNSHOT WOUND. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 89-93