p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 10 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Torasik outlette iyatrojenik vasküler yaralanma gelişen iki olguda parsiyel sternotomi ile acil girişim [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 205-207

Torasik outlette iyatrojenik vasküler yaralanma gelişen iki olguda parsiyel sternotomi ile acil girişim

Tevrat Özalp1, Levent Cansever1, Ayşe Gül Çevik1, İ. Savaş Yıldırım1, Cemal Asım Kutlu1, Mehmet Ali Bedirhan1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, İstanbul


Urgent partial sternotomy for the treatment of iatrogenic vascular injury to the thoracic outlet: a report of two cases

Tevrat Özalp1, Levent Cansever1, Ayşe Gül Çevik1, İ. Savaş Yıldırım1, Cemal Asım Kutlu1, Mehmet Ali Bedirhan1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, İstanbul


Tevrat Özalp, Levent Cansever, Ayşe Gül Çevik, İ. Savaş Yıldırım, Cemal Asım Kutlu, Mehmet Ali Bedirhan. Urgent partial sternotomy for the treatment of iatrogenic vascular injury to the thoracic outlet: a report of two cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 205-207
Makale Dili: Türkçe