p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery PEDİATRİK KAFA TRAVMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 94-99

PEDİATRİK KAFA TRAVMALARI

Ali İhsan Ökten1, Mehmet Yalman1, Erkan Kaplanoğlu1, Bülent Gül1, Ali Rıza Gezici1, İsmail Sertel1, Çetin Evliyaoğlu1, Yamaç Taşkın1
Atatürk Numune Hastanesi, 1. Nöroşirurji Kliniği

Kliniğimize 1990-1994 yılları arasında 1023 kafa travmalı olgu yatırılarak tedavi edilmiştir. Bu çalışmaya 426 pediatrik hasta alınmıştır. Hastalar (0-1), (1-3), (3-7), (7-16) olmak üzere dört yaş grubuna ayrılmıştır. Klinik tabloları Glasgow Koma Skalasına (GKS) göre değerlendirilmiştir. Buna göre hastalar; Hafif Travma (GKS: 13-15), Orta Şiddette Travma (GKS: 9-12), Şiddetli Travma (GKS: 3-8) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Hastaların %83.3'ü hafif travmaya uğramışlardır. Direkt kraniografi ve Bilgisayarlı Beyin Tomografisine (BBT) göre en sık karşılaşılan patoloji kafatası kırığıdır. 325 olgu konservatif olarak tedavi edilirken 101 olguya cerrahi girişim uygulanmıştır. Hastalar tedavi sonrasında Glasgow Sonuç Skalasına (GSS) göre değerlendirilmişlerdir. Tüm olguların, 355 (%83.3)'inde tam iyileşme sağlanırken, 29 (%6.7)'u kaybedilmiştir. Travma komplikasyonu olarak en fazla pnömosefalus, beyin omurilik sıvısı (BOS) fistülü, epilepsi ve enfeksiyona rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: PEDİATRİK TRAVMA, KAFA TRAVMASI

PEDIATRIC HEAD TRAUMAS

Ali İhsan Ökten1, Mehmet Yalman1, Erkan Kaplanoğlu1, Bülent Gül1, Ali Rıza Gezici1, İsmail Sertel1, Çetin Evliyaoğlu1, Yamaç Taşkın1
Atatürk Numune Hastanesi, 1. Nöroşirurji Kliniği

1023 patients with head trauma had been treated between the years 1990 and 1994 in our clinic. 426 pediatric patients were included in this study. These patients were divided into four groups; (0-1), (1-3), (3-7) and (7-16) according to their ages. The clinical assessment of head injury was defined as Glasgow Coma Scale (GCS) and 426 consecutive patients were divided into three groups; Mild Head Injury (GCS: 13-15), Moderate Head Injury (GCS: 9-12), Severe Head Injury (GKS: 3-8) when they were admitted. Of 83 percent of patients had mild head injury. The skull X-rays and computerized tomography were revealed the skull fracture as the most encountered lesion in the patients. Surgical intervention was performed to 101 patients while the rest was treated conservatively. The pediatric patients with head trauma were evaluated with Glasgow Outcome Scale (GOS) after the treatment has been completed. Good recovery was obtained in 355 patients while 29 died. Pneumocephalus, cerebro spinal fluid (CFK) leakage, epilepsy and the infection were the most encountered complications after head trauma.

Keywords: PEDIATRIC TRAUMAS, HEAD TRAUMAS

Ali İhsan Ökten, Mehmet Yalman, Erkan Kaplanoğlu, Bülent Gül, Ali Rıza Gezici, İsmail Sertel, Çetin Evliyaoğlu, Yamaç Taşkın. PEDIATRIC HEAD TRAUMAS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 94-99