p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 10 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Acil bakım gerektiren çocuk hastaların hastanelerarası taşınması: Türkiye’de durum [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 168-172

Acil bakım gerektiren çocuk hastaların hastanelerarası taşınması: Türkiye’de durum

Demet D Soysal1, Metin Karaböcüoğlu1, Agop Çıtak1, Raif Üçsel1, Tolga Köroğlu2, Hayri Levent Yılmaz3, Nesrin Doğruer4, Fatma Narter5, Adnan Öztürk6, Bülent Karapınar7, Suat Biçer8, Mustafa Bak9, Aygen Yılmaz10, Ülfet Vatansever11, Soyhan Bağcı12, Nurettin Onur Kutlu13, Metin Aydoğan14, Figen Şahin15, Pelin Zorlu16, Betül Ulukol17, Sibel Aşkın18, Nedret Uzel1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., İstanbul
3Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Adana
4Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Eskişehir
5Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul
6Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Kayseri
7Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., İzmir
8Bakırköy SSK Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul
9Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İzmir
10Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Antalya
11Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Edirne
12Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Bursa
13İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Malatya
14Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Kocaeli
15Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Ankara
16Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Ankara
17Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Ankara
18Okmeydanı SSK Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul


Interhospital transport of pediatric patients requiring emergent care: current status in Turkey

Demet D Soysal1, Metin Karaböcüoğlu1, Agop Çıtak1, Raif Üçsel1, Tolga Köroğlu2, Hayri Levent Yılmaz3, Nesrin Doğruer4, Fatma Narter5, Adnan Öztürk6, Bülent Karapınar7, Suat Biçer8, Mustafa Bak9, Aygen Yılmaz10, Ülfet Vatansever11, Soyhan Bağcı12, Nurettin Onur Kutlu13, Metin Aydoğan14, Figen Şahin15, Pelin Zorlu16, Betül Ulukol17, Sibel Aşkın18, Nedret Uzel1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., İstanbul
3Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Adana
4Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Eskişehir
5Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul
6Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Kayseri
7Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., İzmir
8Bakırköy SSK Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul
9Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İzmir
10Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Antalya
11Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Edirne
12Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Bursa
13İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Malatya
14Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Kocaeli
15Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Ankara
16Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Ankara
17Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları A.D., Ankara
18Okmeydanı SSK Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul


Demet D Soysal, Metin Karaböcüoğlu, Agop Çıtak, Raif Üçsel, Tolga Köroğlu, Hayri Levent Yılmaz, Nesrin Doğruer, Fatma Narter, Adnan Öztürk, Bülent Karapınar, Suat Biçer, Mustafa Bak, Aygen Yılmaz, Ülfet Vatansever, Soyhan Bağcı, Nurettin Onur Kutlu, Metin Aydoğan, Figen Şahin, Pelin Zorlu, Betül Ulukol, Sibel Aşkın, Nedret Uzel. Interhospital transport of pediatric patients requiring emergent care: current status in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 168-172

Sorumlu Yazar: Demet D Soysal
Makale Dili: İngilizce