p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 10 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Travma ve enfeksiyonda nitrik oksidin rolü [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 149-159

Travma ve enfeksiyonda nitrik oksidin rolü

Aygün Kuyumcu1, Arife Polat Düzgün2, M Mahir Özmen2, H Tanju Besler1
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, Ankara


The role of nitric oxide in trauma and infection

Aygün Kuyumcu1, Arife Polat Düzgün2, M Mahir Özmen2, H Tanju Besler1
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, Ankara


Aygün Kuyumcu, Arife Polat Düzgün, M Mahir Özmen, H Tanju Besler. The role of nitric oxide in trauma and infection. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 149-159
Makale Dili: Türkçe