p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery ÇOCUKLARDA TRAVMATİK DİAFRAGMA YARALANMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 26-29

ÇOCUKLARDA TRAVMATİK DİAFRAGMA YARALANMALARI

Hamit Okur1, Cüneyt Turan1, Ali Bozkurt1, Ahmet Bekerecioğlu1, Canan Kır1, Ahmet Kazez1, Uğur Özkan1, Mustafa Küçükaydın1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ad

Kliniğimizde Ocak 1987 ve Ocak 1995 tarihleri arasında künt travma sonucu diafragma rüptürü nedeniyle tedavi edilen sekiz hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların beşi kız, üçü erkek olup ortalama yaşları 9.3 yaş (4-13) idi. Beş hastada trafik kazası, üç hastada ise yüksekten düşme sonucu diafragma rüptürünün geliştiği tesbit edildi. Tanı tüm hastalarda toraks grafisi ile konuldu. Rüptür yedi hastada sol, bir hastada ise sağ tarafta idi. Fizik muayenede üç hastada solunum sıkıntısı tesbit edildi ve hastaların hepsinde rüptüre olan tarafta solunum sesleri azalmıştı. Multipl travmalı bu hastada ek organ yaralanması olarak en sık ekstremite yaralanmasının bulunduğu (5 hasta) saptandı. Bütün hastalar abdominal yaklaşımla ameliyat edildi ve bu hastalarda defekt primer onarıldı. Rüptür sonucu en çok midenin (7 hasta) toraksa herniye olduğu tesbit edildi. Ameliyat sonrası dönemde bir hastada atelektazi ve bir hastada yara enfeksiyonu gelişti. Ortalama hastanede kalış süresinin 16 gün (6-30 gün) olarak tesbit edildiği bu seride ölen hasta olmadı.

Anahtar Kelimeler: DİAFRAGMA YARALANMALARI, ÇOCUKLARDA TRAVMA

TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC INJURIES IN CHILDREN

Hamit Okur1, Cüneyt Turan1, Ali Bozkurt1, Ahmet Bekerecioğlu1, Canan Kır1, Ahmet Kazez1, Uğur Özkan1, Mustafa Küçükaydın1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ad

In this study eight children who were treated with diaphragmatic rupture following nonpenetrating trauma between January 1987 and January 1995 were analyzed. There were five girls and three boys, ranging in age from 4 to 13 years (average 9.3 years). Road trauma was the cause in 5 cases and fall from height in 3 patients. The diagnosis of diaphragmatic injury was made radiologically in all patients. The left hemidiaphragm was injured in 7 patients and right hemidiaphragm in one. Clinical examination revealed respiratory distress in 3 patients and diminished breath sounds on the side of the lesion. The most common associated injuries were the extremity fractures. All patients underwent laparotomy with primary repair of the diaphragm. The most frequently herniated organ was the stomach (7 patients). Atelectasis developed in one patient and infection occurred in one patient postoperatively. The mean hospital stay was 16 days (6 to 30 days). There were no deaths in this series.

Keywords: DIAPHRAGMATIC INJURIES, CHILDREN TRAUMA

Hamit Okur, Cüneyt Turan, Ali Bozkurt, Ahmet Bekerecioğlu, Canan Kır, Ahmet Kazez, Uğur Özkan, Mustafa Küçükaydın. TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC INJURIES IN CHILDREN. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 26-29