p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 10 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Kapalı kafa travması sonrası gelişen süperior sagittal sinüs trombozu: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 208-211

Kapalı kafa travması sonrası gelişen süperior sagittal sinüs trombozu: Olgu sunumu

Serdar Kabataş1, Erdinç Civelek1, Altay Sencer1, Serra Sencer2, Orhan Barlas1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İstanbul


A case of superior sagittal sinus thrombosis after closed head injury

Serdar Kabataş1, Erdinç Civelek1, Altay Sencer1, Serra Sencer2, Orhan Barlas1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İstanbul


Serdar Kabataş, Erdinç Civelek, Altay Sencer, Serra Sencer, Orhan Barlas. A case of superior sagittal sinus thrombosis after closed head injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 208-211
Makale Dili: Türkçe