p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 10 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Sıçandaki renal iskemi-reperfüzyon hasarında L-karnitinin koruyucu etkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 160-167

Sıçandaki renal iskemi-reperfüzyon hasarında L-karnitinin koruyucu etkisi

Ahmet Önal1, Hüseyin Astarcıoğlu1, Murat Örmen2, Koray Atila1, Sülen Sarıoğlu3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patolaji Anabilim Dalı, İzmir


The beneficial effect of L-carnitine in rat renal ischemia-reperfusion injury

Ahmet Önal1, Hüseyin Astarcıoğlu1, Murat Örmen2, Koray Atila1, Sülen Sarıoğlu3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patolaji Anabilim Dalı, İzmir


Ahmet Önal, Hüseyin Astarcıoğlu, Murat Örmen, Koray Atila, Sülen Sarıoğlu. The beneficial effect of L-carnitine in rat renal ischemia-reperfusion injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 160-167
Makale Dili: Türkçe