p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 10 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Alt ekstremite yumuşak doku eksikliklerinde yeni bir onarım yöntemi olan nörokutan fleplerle başarılı sonuçlar [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 196-204

Alt ekstremite yumuşak doku eksikliklerinde yeni bir onarım yöntemi olan nörokutan fleplerle başarılı sonuçlar

Kaan Gideroğlu1, Serkan Yıldırım1, Mithat Akan1, Barış Çakır1, Tayfun Aköz1
Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul


Successful results with the use of a new reconstruction material for soft tissue defects of the lower extremity: neurocutaneous flaps

Kaan Gideroğlu1, Serkan Yıldırım1, Mithat Akan1, Barış Çakır1, Tayfun Aköz1
Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul


Kaan Gideroğlu, Serkan Yıldırım, Mithat Akan, Barış Çakır, Tayfun Aköz. Successful results with the use of a new reconstruction material for soft tissue defects of the lower extremity: neurocutaneous flaps. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 196-204
Makale Dili: Türkçe