p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 10 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Mekanik bağırsak tıkanıklıklarında morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 177-184

Mekanik bağırsak tıkanıklıklarında morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler

Mehmet Uludağ1, İsmail Akgün1, Gürkan Yetkin1, Abut Kebudi1, Adnan İşgör1, Aziz Şener1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul


Factors affecting morbidity and mortality in mechanical intestinal obstruction

Mehmet Uludağ1, İsmail Akgün1, Gürkan Yetkin1, Abut Kebudi1, Adnan İşgör1, Aziz Şener1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul


Mehmet Uludağ, İsmail Akgün, Gürkan Yetkin, Abut Kebudi, Adnan İşgör, Aziz Şener. Factors affecting morbidity and mortality in mechanical intestinal obstruction. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2004; 10(3): 177-184
Makale Dili: Türkçe