p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 2 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery ASKARİSE BAĞLI İNCE BARSAK TIKANMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 81-84

ASKARİSE BAĞLI İNCE BARSAK TIKANMALARI

Yılmaz Akgün1, Şükrü Boylu1, Nedim Aban1, Bilsel Baç1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad, Diyarbakır

1975-1995 yılları arasındaki 20 sene içine de, Askaris ileusu nedeniyle toplam 17 hasta cerrahi olarak tedavi edildi. Bu hastaların 12'si çocuk, 5'i erişkindi. En sık görülen semptom ve fizik muayene bulguları; karın ağrısı, distansiyon, bulantı, kusma ve konstipasyondu. On olguda enterotomi, 2 olguda barsak rezeksiyonu yapıldı. 5 olguda askaris yumağı kolona geçirilebildi. En sık görülen morbidite ve mortalite sebebi sepsis idi. Morbidite ve mortalite oranlarımız sırasıyla %29 ve %17'dir. Askariasisin endemik olduğu bölgelerde özellikle okul öncesi ve okul çağında karşılaşılan intestinal obstrüksiyonların parazite bağlı olabileceği akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: MEKANİK İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON, ASKARİS

INTESTINAL OBSTRUCTION CAUSED BY ASCARIASIS

Yılmaz Akgün1, Şükrü Boylu1, Nedim Aban1, Bilsel Baç1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad, Diyarbakır

Over the past 20 years, between 1975-1995, a total of 17 patients with intestinal obstruction caused by Ascaris lumbricoides were operated in Dicle University Medical Faculty. Five of them were adult and 12 were children. The most frequently symptoms and physical findings were abdominal pain, distention, nausea, vomiting and constipation. We performed enterotomi in 10 patients and resection in 2 patients. We attempt to manually aperss and advance the parasitic bundle toward to colon in 5 patients. The most cause of morbidity and mortality was sepsis. Morbidity and mortality rates were delected 29% and 17% respectively. This study suggest that simple bowel obstruction is a rare but fatal complication of ascaris infestation, which is seen particularly pre-school and young school-age in unhgienic conditions.

Keywords: INTESTINAL OBSTRUCTION, ASCARIASIS

Yılmaz Akgün, Şükrü Boylu, Nedim Aban, Bilsel Baç. INTESTINAL OBSTRUCTION CAUSED BY ASCARIASIS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 81-84