p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 8 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - Temmuz 2002
1.
KÜNT KARIN TRAVMALARINA YAKLAŞIM(ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERNEĞİ AYLIK HASTANELER ARASI TOPLANTILARI GENEL SONUÇLARI 2)
APPROACH TO BLUNT ABDOMINAL TRAUMA (GENERAL RESULTS OF MONTHLY INTER-HOSPITAL MEETINGS OF THE TURKISH ASSOCIATION FOR TRAUMA AND EMERGENCY SURGERY 2)
Erhan Ayşan, Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Acar Aren
PMID: 12181754  Sayfalar 129 - 131

2.
KARIN KOMPARTMAN SENDROMU
ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME
Recep Güloğlu
PMID: 12181755  Sayfalar 133 - 136

3.
DENEYSEL TIKANMA İKTERİNDE NÖTROFİL FAGOSİTOZUNA GRANÜLOSİT KOLONİ SİTUMULAN FAKTÖRÜN (G-CSF) ETKİLERİ
EFFECTS OF GRANULOCYTE COLONY-STIMULATING FACTOR (G-CSF) ON NEUTROPHIL PHAGOCYTOSIS DURING EXPERIMENTAL OBSTRUCTIVE JAUNDICE
Bekir Aldemir, Zafer Cantürk, Gül İlbay, Deniz Şahin, Mustafa Dülger
PMID: 12181756  Sayfalar 137 - 141

4.
PEPTİK ÜLSER PERFORASYONU: AMELİYAT MORTALİTESİNE ETKİ EDEN RİSK FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ
PEPTIC ULCER PERFORATION: AN ANALYSIS OF RISK FACTORS
Cumhur Arıcı, Ayhan Dinçkan, Okan Erdoğan, Hayri Bozan, Taner Çolak
PMID: 12181757  Sayfalar 142 - 146

5.
KLİNİĞİMİZDE AŞAMALI ABDOMİNAL ONARIM (STAR) UYGULAMALARI
STAGED ABDOMINAL REPAIR (STAR) PROCEDURES IN OUR CLlNIC
Ediz Altınlı, Birol Ağca, Murat Arıdoğan, Cemal Kaya, Mehmet Mihmanlı
PMID: 12181758  Sayfalar 147 - 151

6.
TRAVMATİK DİYAFRAGMA RÜPTÜRLERİNDE MORTALİTEYE ETKİLİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER
PROGNOTIC FACTORS EFFECTING MORTALlTY IN TRAUMATIC DIAPHRAGMA INJURY
Necmi Kurt, Mustafa Öncel, Metin Kement, Hüseyin Akyol, Ahmet B. Kargı
PMID: 12181759  Sayfalar 152 - 155

7.
TRAVMA NEDENİYLE ÇOCUK ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
EPIDEMIOLOGIC EVALUATION OF TRAUMA CASES ADMITTED TO A PEDIATRIC EMERGENCY SERVICE
Dolunay Gürses, Akıle Sarıoğlu Büke, Merve Başkan, Özkan Herek, İlknur Kılıç
PMID: 12181760  Sayfalar 156 - 159

8.
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE AMBULANSIN YERİ
AMBULANCE IN EMERGENCY MEDICINE
Fikret Aksoy, Alper Ergün
PMID: 12181761  Sayfalar 160 - 163

9.
HUMERUS CİSİM KIRIKLARINDA KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME
LOCKED INTRAMEDULLARY NAlLlNG OF HUMERAL SHAFT FRACTURES
Yusuf Öztürkmen, Cemal Doğrul, Ahmet Doğan, Mahmut Karlı
PMID: 12181762  Sayfalar 164 - 169

10.
AÇIK VE KAPALI TİBİA KIRIKLARINDA KOMPARTMAN SENDROMU GELİŞME RİSKİ
RISK OF COMPARTMENT SYNDROME IN OPEN AND CLOSED TIBIAL FRACTURES
Nadir Özkayın, Kemal Aktuğlu
PMID: 12181763  Sayfalar 170 - 175

11.
KÜNT BATIN TRAVMASINA BAĞLI RASTLANTISAL DEV KARACİĞER HEMANJİOM RÜPTÜRÜ
RUPTURE OF AN INCIDENTAL GIANT LIVER HEMANGIOMA CAUSED BY BLUNT ABDOMINAL TRAUMA
Ahmet Kocakuşak, Haldun Sunar, Muzaffer Akıncı, Mehmet Gülen, Soykan Arıkan
PMID: 12181764  Sayfalar 176 - 178

12.
BOUVERET SENDROMU: SAFRA TAŞINA BAĞLI MİDE ÇIKIŞ OBSTRÜKSİYONU
BOUVERET'S SYNDROME: GASTRIC OUTLET OBSTRUCTION BY A GALLSTONE
Rifat Matur, Tayfun Yücel, Sibel Ö. Gürdal, Ayhan Akpınar
PMID: 12181765  Sayfalar 179 - 182

13.
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR BİR KARIN NEDENİ: PRİMER OMENTUM TORSİYONU
A RARE CAUSE OF ACUTE ABDOMEN IN CHILDHOOD: PRIMARY OMENTAL TORSION
Hayrettin Öztürk, Mete Kaya, Selçuk Otçu, Nihal Kılınç
PMID: 12181766  Sayfalar 183 - 184

14.
İNTRAKRANYAL MERMİ ÇEKİRDEKLERİNİN KENDİLİĞİNDEN HAREKETİ
SELF MIGRATING INTRACRANIAL BULLETS
Hikmet Turan Süslü, Erhan Çelikoğlu, Ayçiçek Çeçen, Mevlüde Delatioğlu, Mustafa Bozbuğa
PMID: 12181767  Sayfalar 185 - 188