p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 7 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - Nisan 2001
1.
PENETRAN KARIN TRAVMALARINA YAKLAŞIM
APPROACH TO PENETRATING ABDOMINAL TRAUMA
Erhan Aysan, Cemalettin Ertekin, Acar Aren, Recep Güloğlu
PMID: 11705041  Sayfalar 78 - 81
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
SEPSİSTE HEMOPOETİK BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİ
THE EFFECTIVENESS OF HEAMOTOPOIETIC GROWTH FACTORS IN SEPSIS
Gülşen Yılmaz, Mustafa Aldemir, Ruşen Yılmaz, Hüda Diken, Hüseyin Büyükbayram, Yılmaz Akgün
PMID: 11705042  Sayfalar 82 - 86

3.
KOLOKOLİK ANASTOMOZ GÜVENLİĞİNDE FİBRİN DOKU YAPIŞTIRICININ ETKİNLİĞİ
EFFECTIVENESS OF FIBRIN SEALAN IN COLOCOLIC ANASTOMOSIS
H Gülşen Yılmaz, Mustafa Odabaşı, Hüseyin Büyükbayram, Bilsel Baç
PMID: 11705043  Sayfalar 87 - 90

4.
DOKUZ YILLIK TRAVMA OLGULARIMIZ
OUR TRAUMA CASES OF THE LAST NINE YEARS
Ahmet R Hatipoğlu, Erdal Karagülle, Kemal Karakaya, S Feridun Gökçe, İlker Abcı
PMID: 11705044  Sayfalar 91 - 95

5.
ERKEN POSTOPERATİF DÖNEMDE CERRAHİ KARIN KESİLERİNİN AÇILMASINDA ETKİLİ FAKTÖRLER
FACTORS AFFECTING DISRUPTION OF SURGICAL ABDOMINAL INCISIONS IN EARLY POSTOPERATIVE PERIOD
Günay Gürleyik
PMID: 11705045  Sayfalar 96 - 99

6.
PERİTONİTLİ HASTALARDA MANNHEIM PERİTONİT İNDEKSİNİN ETKİNLİĞİ
EFFECTIVENESS OF MANNHEIM PERITONITIS INDEX IN PATIENTS WITH PERITONITIS
Selman Sökmen, Ahmet Çöker, Tarkan Ünek, Pars Tunçyürek, Seymen Bora
PMID: 11705031  Sayfalar 100 - 103

7.
NEKROTİZAN PANKREATİT'İN CERRAHİ TEDAVİSİNDE MORBİDİTE VE MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
THE FACTORS EFFECTING MORBIDITY AND MORTALITY IN SURGICAL TREATMENT OF SEVERE NECROTIZING PANCREATITIS
Cumhur Arıcı, Taner Çolak, Okan Erdoğan, Levent Döşemeci, Alihan Gürkan, Mehmet Öğüş, Güner Öğünç
PMID: 11705032  Sayfalar 104 - 109

8.
PEDİYATRİK HASTALARDAKİ GENİTOÜRİNER SİSTEM TRAVMALARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF GENITOURINARY TRAUMA IN PEDIATRIC PATIENTS
Hakan Kılıçarslan, Semih Ayan, Gökhan Gökçe, Ertan Kayağan, E Yener Gültekin
PMID: 11705033  Sayfalar 110 - 112

9.
PERİFERİK DAMAR YARALANMALARI
PERIPHERIC VASCULAR INJURIES
Hasan Berat Cihan, Öner Gülcan, Abdussamet Hazar, Rıza Türköz
PMID: 11705034  Sayfalar 113 - 116

10.
PARÇALI PATELLA KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE PARSİYEL PATELLEKTOMİ'NİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI
THE MODERATE PERIOD OUTCOME THE PARTIAL PATELLECTOMY IN THE TREATMENT OF COMMINUTED PATELLA FRACTURES
Cumhur C Kesemenli, Mehmet Subaşı, Turgut Kırkgöz, Hüseyin Arslan, N Serdar Necmioğlu
PMID: 11705035  Sayfalar 117 - 121

11.
ÇOCUK FEMUR CİSİM KIRIKLARININ KONSERVATİF TEDAVİSİNİN BİR KOMPLİKASYONU OLARAK GÖRÜLEN ROTASYONAL DEFORMİTELER (GÖRÜLME SIKLIĞI VE KLİNİK SONUÇLAR)
ROTATIONAL DEFORMITIES AS THE COMPLICATION OF THE CONSERVATIVE TREATMENT IN CHILDREN'S FEMORAL SHAFT FRACTURES (FREQUENCY AND CLINICAL RESULTS)
Davut Keskin, Naci Ezirmik, Lütfü Tatlı
PMID: 11705036  Sayfalar 122 - 125

12.
OBSTRUKTİF SARILIĞA NEDEN OLAN PANKREAS BAŞINDA KİST HİDATİK VAKASI
HYDATID CYST IN THE PACREATIC HEAD CAUSING OBSTRUCTIVE JAUNDICE
Adil Koyuncu, Deniz Çulcu, Muzaffer Akıncı, Haldun Sunar, Soykan Arıkan, Onat Arınç
PMID: 11705037  Sayfalar 126 - 128

13.
BÖBREK KİST HİDATİĞİ VE SİTUS İNVERTUS TOTALİS (OLGU SUNUMU)
RENAL HYDATID CYST AND SITUS INVERSUS TOTALIS (A CASE REPORT)
Necmi Kurt, Gürhan Çelik, H Fehmi Küçük, Özden Gül, Erol Kuroğlu, Gülüm Altaca, Mustafa Gülmen
PMID: 11705038  Sayfalar 129 - 130

14.
KALP NAFİZ KURŞUNLANMA SONRASINDA EKSTERNAL İLYAK ARTERDE HAVA EMBOLİSİ (OLGU SUNUMU)
Bullet embolism of the right external iliac artery following cardiac gunshot wound (a case report)
Necmi Kurt, Hasan Fehmi Küçük, Gürhan Çelik, Recep Demirhan, Gürhan Çelik, Özden Gül, Serhat Ektirici, Mustafa Gülmen
PMID: 11705039  Sayfalar 131 - 133

15.
KÜNT TRAVMATİK AORT YARALANMASI: ACİL SERVİSTE DOĞRU VE ERKEN TANI PROBLEMİ (OLGU SUNUMU)
OUR TRAUMA CASES OF LAST NINE YEARS
Hakan Güven, Ekrem Kaya, Havva Şahin
PMID: 11705040  Sayfalar 134 - 137