p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 3 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 3 (4)
Cilt: 3  Sayı: 4 - Ekim 1997
1.
ÜLKEMİZDE TRAVMA SONRASI ACİL YARDIM HİZMETLERİ
Ali Çalıkuşu, Şükrü Özer
Sayfalar 251 - 257
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
İNCE BARSAKLARDA MEZENTER ARTER İSKEMİSİNE BAĞLI İSKEMİ REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE PROSTAGLANDİN E2'NİN ETKİSİ
THE EFFECTS OF PROSTAGLANDIN E2 ON ISCHEMIA-REPERFUSION DAMAGE, RESULTING FROM MESENTER ARTERIAL ISCHEMIA IN SMALL INTESTINES
Ümit Topaloğlu, Mithat Güran, Mehmet Odabaşı, Neşe Karadağ, Göksel Şenel, Levent Kabasakal, Selçuk Ünalmışer
Sayfalar 258 - 264

3.
KAN TRANSFÜZYONU YAPILAN KOBAYLARDA LEVAMİZOLÜN İNTESTİNAL ANASTOMOZ ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF LEVAMIZOL ON INTESTINAL ANASTOMOSIS IN TRANSFUSED GUINEA
Yavuz S İlhan, Mustafa Erdoğan, Ziya Çetinkaya, Nurullah Bülbüller, Osman Doğru, M Ali Akkuş
Sayfalar 265 - 269

4.
MASİF ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI
MASSIVE LOWER GASTROINTESTINAL BLEEDINGS
Ertuğrul Gazioğlu, Yusuf Çiçek, Anıl Çubukçu, Süphan Ertürk, Hasan Hansel, Tuncer Babür
Sayfalar 270 - 274

5.
KARIN TRAVMALARINDA NEGATİF LAPAROTOMİ SORUNU
THE PROBLEM OF NEGATIVE LAPAROTOMY IN ABDOMINAL TRAUMA
Orhan Demircan, Emin U Erkoçak, Özgür Yağmur, Fatih Kaya, Yalçın Kekeç
Sayfalar 275 - 280

6.
REKTUM YARALANMALARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER
PROGNOSTIC FACTORS IN RECTAL INJURIES
Suavi Özkan, Özgür Yağmur, Fulya Can Özkan, Haluk Demiryürek, Okay Ergenoğlu, Ömer Alabaz, Hakan Demirhindi
Sayfalar 281 - 287

7.
İNCE BARSAK YARALANMALARI
SMALL INTESTINAL INJURIES
Harun Analay, M Şehsuvar Gökgöz, Cihan Yıldırır, Mustafa Turan, Baha Aker
Sayfalar 288 - 290

8.
KAFA TRAVMALARININ EPİDEMİYOLOJİSİ: 1450 OLGUNUN VERİLERİ
THE EPIDEMIOLOGY OF HEAD TRAUMA: DATA OF 1450 CASES
Ali İhsan Ökten, Rüçhan Ergün, Gökhan Akdemir, Önder Okay, Mehmet Duyar, Hüseyin Anasız, Fikret Ergüngör, Yamaç Taşkın
Sayfalar 291 - 297

9.
KÜNT TRAVMAYA BAĞLI İZOLE İNCE BARSAK YARALANMALARINDA CERRAHİ TEDAVİ
SURGICAL MANAGEMENT ISOLATED SMALL BOWEL INJURIES DUE TO BLUNT TRAUMA
Erdoğan M Sözüer, Abdulkadir Bedirli, İbrahim İkizceli, Yaşar Yeşilkaya
Sayfalar 298 - 302

10.
DAMAR YARALANMALARINDA CERRAHİ YAKLAŞIM
SURGICAL INTERVENTION IN VASCULAR INJURIES
Mutasım Süngün, Enver Duran, Fatih Peker, Bilal Kaan İnan, Melih Hulusi Us
Sayfalar 303 - 307

11.
TRAVMATİK EPİDURAL HEMATOMLAR: MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
TRAUMATIC EPIDURAL HEMATOMAS: ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING MORTALITY
Süleyman R Çaylı, Etem Beşkonaklı, Önder Okay, Uğur Bostancı, Yamaç Taşkın
Sayfalar 308 - 313

12.
TORAKS TRAVMASI: YAŞIN MORBİDİTE VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ
THORACIC TRAUMA: IMPACT OF AGE ON MORBIDITY AND MORTALITY
İlhan İnci, Cemal Özçelik, Refik Ülkü, Şevval Eren, Nesimi Eren, Gökalp Özgen
Sayfalar 314 - 320

13.
PLANLI OLMAYAN ERKEN DÖNEM RELAPAROTOMİLERİ
UNPLANNED RELAPAROTOMIES IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD
Ergün Erdem, Birol Bostancı, Cihat Tetik, Akın Özden, Mehmet Neşşar
Sayfalar 321 - 323

14.
NADİR BİR ÜROLOJİK TRAVMA, PENİL FRAKTÜR: ERKEN CERRAHİ TEDAVİYE SONUÇLARI
PENILE FRACTURE, AN UNCOMMON UROLOGIC TRAUMA: EARLY SURGICAL REPAIR AND RESULTS
Ahmet Danışman, Sağfettin Kaya, Erdal Kukul, Sahir Kılıç, Metin Sevük
Sayfalar 324 - 327

15.
SPONTAN İYİLEŞME GÖSTEREN ÜST SERVİKAL EPİDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU
SPONTANEOUSLY RESOLVED HIGH CERVICAL EPIDURAL HEMATOMA: CASE REPORT
Murat Döşoğlu, Metin Orakdöğen, Sait Miyandoabci, Ö Faruk Ünal
Sayfalar 328 - 331