p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 27 (6)
Cilt: 27  Sayı: 6 - 2021
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - X

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Deneysel pankreatit oluşturulan sıçanlarda alfa-tokoferol’ün pankreatit oluşumuna etkisi ve doz duyarlılığının incelenmesi
Effect of alpha-tocopherol and dose sensitivity on pancreatitis formation in rats with experimental pancreatitis
Deniz Tazeoğlu, Cüneyt Akyüz, Mehmet Gökçeimam, Gülçin Harman Kamalı, Ayhan Özsoy, Servet Rüştü Karahan
PMID: 34710231  doi: 10.14744/tjtes.2020.89054  Sayfalar 605 - 612

3.
Sıçanlarda deneysel hemorajik şok modelinde hipertonik salin replasmanının kolon anastomozu üzerine etkileri
Effects of hypertonic saline replacement on colonic anastomosis in experimental hemorrhagic shock model in rats
Zekeriya Karaduman, Ozan Akıncı, Yasin Tosun, Sangar Mfaroq Abdulrahman, Nuray Kepil, Mehmet Faik Özçelik
PMID: 34710218  doi: 10.14744/tjtes.2020.00268  Sayfalar 613 - 618

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Torasik travmada prognoz tahmininde travma puanlama sistemelerinin rolü ve serum laktat düzeyi
The role of trauma scoring systems and serum lactate level in predicting prognosis in thoracic trauma
Eray Çınar, Eren Usul, Erdal Demirtaş, Anıl Gökçe
PMID: 34710226  doi: 10.14744/tjtes.2021.22498  Sayfalar 619 - 623

5.
Travmaya sekonder açık yaraların borik asit parçacıklı poliüretan süngerle tedavisi
Treatment of open wounds secondary to trauma using polyurethane foams with boric acid particles
Hasan Ulaş Oğur, Rana Kapukaya, Osman Çiloglu, Özgür Külahcı, Volkan Tolga Tekbaş, Abdulkerim Yörükoğlu
PMID: 34710221  doi: 10.14744/tjtes.2020.38613  Sayfalar 624 - 630

6.
Yetişkin çoklu travma hastalarında yaralanma şiddetinin belirlenmesi için serum mikroRNA-93 ve mikroRNA-191 seviyelerinin kullanımı
The utility of serum miRNA-93 and miRNA-191 levels for determining injury severity in adults with multiple blunt trauma
Özgür Söğüt, Merve Metiner, Onur Kaplan, Mustafa Çalık, Sümeyye Çakmak, Tuba Betül Ümit, Hüseyin Ergenç, Fahri Akbaş, Seda Süsgün
PMID: 34710223  doi: 10.14744/tjtes.2020.45470  Sayfalar 631 - 638

7.
COVID-19 pandemi öncesi ve pandemi dönemlerindeki acil ameliyatlarının ve acil cerrahi anestezi yöntemlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of emergency operations and anesthesia procedures used in surgical emergencies before and during the COVID-19 pandemic
Tümay Uludağ Yanaral, Hüseyin Öz
PMID: 34710222  doi: 10.14744/tjtes.2020.43678  Sayfalar 639 - 646

8.
Akut apandisit tanısında dijital kızılötesi termal görüntülemenin rolü
Role of digital infrared thermal imaging in diagnosis of acute appendicitis
Uğur Aydemir, Talha Sarıgoz, Tamer Ertan, Ömer Topuz
PMID: 34710229  doi: 10.14744/tjtes.2020.80843  Sayfalar 647 - 653

9.
Akut apandisit tanısını koymada ve ciddiyetini belirlemede hemogram parametre değerlerinin rolü
The role of complete blood count parameters in diagnosing acute appendicitis and measuring the severity of inflammation
Rıfat Peksöz, Bahattin Bayar
PMID: 34710227  doi: 10.14744/tjtes.2020.69195  Sayfalar 654 - 661

10.
Nekrotizan enterokolite ikincil intestinal perforasyon: Kardiyak cerrahi sonrası seyri farklı mıdır?
Intestinal perforation in necrotizing enterocolitis: Does cardiac surgery make a difference?
Elif Altınay Kırlı, Saniye Ekinci
PMID: 34710230  doi: 10.14744/tjtes.2020.80930  Sayfalar 662 - 667

11.
COVID-19 hastalarında hastalığın seyrini belirleyen göstergeler
Indicators that determine disease course in COVID-19 patients
Osman Uzundere, Cem Kıvılcım Kaçar, Hakan Akelma, Mehmet Salih Gül, Deniz Kandemir, Ümit Akol, Abdulkadir Yektaş
PMID: 34710228  doi: 10.14744/tjtes.2021.06634  Sayfalar 668 - 676

12.
Covid-19 pandemi sürecinde yanıkların yönetimi: Tek merkezin sonuçları ve deneyimi
Management of burns during coronavirus disease pandemic: Single center experience and outcomes
Merve Akın, Ali Emre Akgün, Birkan Birben, Tezcan Akın, Ahmet Çınar Yastı
PMID: 34710234  doi: 10.14744/tjtes.2021.77088  Sayfalar 677 - 683

13.
Eklem içi distal radius kırıklarının tedavisinde iki cerrahi yöntemin karşılaştırılması: Volar kilitli plaklama ve K-teli ile güçlendirilmiş köprü eksternal fiksatör
Comparison of two surgical methods in the treatment of intra-articular distal radius fractures: Volar locking plate and K-wire augmented bridging external fixator
Kerim Öner, Ahmet Emre Paksoy, Serhat Durusoy
PMID: 34710224  doi: 10.14744/tjtes.2020.56345  Sayfalar 684 - 689

14.
Radial sinir yaralanmaları ve sonuçları: Cerrahi deneyimimiz
Radial nerve injuries and outcomes: Our surgical experience
Nail Cağlar Temiz, Adem Doğan, Alparslan Kırık, Soner Yaşar, Mehmet Ozan Durmaz, Ahmet Murat Kutlay
PMID: 34710220  doi: 10.14744/tjtes.2020.34576  Sayfalar 690 - 696

OLGU SUNUMU
15.
Ankilozan Spondilit olgusunda travmatik servikal komplet ayrışma kırığı sonrası iki taraflı vertebral arter oklüzyonu
Bilateral vertebral artery occlusion after traumatic complete disruption of the cervical spine associated with ankylosing spondylitis
Berk Benek, Hakan Yilmaz, Emrah Akçay, Alaattin Yurt
PMID: 34710225  doi: 10.14744/tjtes.2020.63679  Sayfalar 697 - 701

16.
Dolaylı ateşli silah yaralanmasına bağlı omurilik kontüzyonu ve parapleji
Spinal cord contusion and paraplegia resulting from indirect gunshot injury
Chen-Wei Wu, Chien-Chin Hsu, Kuo-tai Chen
PMID: 34710219  doi: 10.14744/tjtes.2020.12686  Sayfalar 702 - 705

17.
Laparoskopik olarak tanı konulan primer omental torsiyonun neden olduğu gebelik sırasında beklenmedik akut karın ağrısı: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Unexpected acute abdominal pain during pregnancy caused by primary omental torsion diagnosed laparoscopically: A case report and literature review
Barış Mantoğlu, Fatih Altıntoprak, Merve Yiğit, Necattin Fırat
PMID: 34710232  doi: 10.14744/tjtes.2020.96898  Sayfalar 706 - 709

EDITÖRE MEKTUP
18.
Neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in anorectal abscess
Rujittika Mungmunpuntipantip, Viroj Wiwanitkit
PMID: 34710233  doi: 10.14744/tjtes.2021.91954  Sayfa 710
Makale Özeti |Tam Metin PDF