p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 10 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 10 (4)
Cilt: 10  Sayı: 4 - Ekim 2004
1.
Travmatik safra yolu yaralanmalar›nda kal›c› tedavi
Definitive treatment of traumatic biliary injuries
Mert Erkan, Orhan Bilge, İlgin Özden, Yaman Tekant, Koray Acarlı, Aydın Alper, Ali Emre, Orhan Arıoğul
PMID: 15497059  Sayfalar 221 - 225

2.
Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında cerrahi ve konservatif tedavi için hasta seçiminde dikkate alınacak noktalar
Evaluation criteria for selecting patients for surgical or nonoperative treatment in nonvariceal upper gastrointestinal bleeding
Hakan Akıncı, Tayfun Yücel, Erol Kuruoğlu, Sibel Özkan Gürdal
PMID: 15497060  Sayfalar 226 - 231

3.
Diz çevresi parçalı kırıklarının direkt ve indirekt redüksiyon teknikleriyle eşzamanlı olarak tedavisi
Combination of direct and indirect reduction techniques in periarticular complex knee fractures
Haluk Ağuş, Önder Kalenderer, Ali Reisoğlu, Gürhan Zincircioğlu
PMID: 15497061  Sayfalar 232 - 238

4.
Diz çıkıklarında cerrahi ve konservatif tedavinin değerlendirilmesi
Knee dislocations: an evaluation of surgical and conservative treatment
Burak Demirağ, Çağatay Öztürk, Ömer Faruk Bilgen, Kemal Durak
PMID: 15497062  Sayfalar 239 - 244

5.
Tip III akromiyoklaviküler eklem çıkıklarının modifiye Bosworth tekniği ile cerrahi tedavisi
Surgical treatment of type III acromioclavicular joint dislocations by a modified Bosworth technique
Bülent Bektaşer, Murat Bozkurt, Ali Öçgüder, Şükrü Solak, Temel Oğuz
PMID: 15497063  Sayfalar 245 - 249

6.
İleri yaştaki olgularda kalça kırıklarına yol açan düşmelerde altta yatan nedenlerin değerlendirilmesi
An evaluation of the underlying causes of fall-induced hip fractures in elderly persons
Şeref Aktaş, Yahya Çelik
PMID: 15497064  Sayfalar 250 - 252

7.
Rektumda yabancı cisim: Dört olgu sunumu
Rectal foreign bodies: a report of four cases
Koray Atila, Selman Sökmen, Hüseyin Astarcıoğlu, Emre Canda
PMID: 15497065  Sayfalar 253 - 256

8.
Bir olguda travma sonrasında intrakranyal meningiom oluşumu
A case of posttraumatic intracranial meningioma
Hasan Mirzai, Aytaç Akbaşak, Aydın İşisağ, Mehmet Selçuki
PMID: 15497066  Sayfalar 257 - 259

9.
Rapunzel sendromu: Olgu sunumu
A case of Rapunzel syndrome
Ramazan Eryılmaz, Mustafa Şahin, Orhan Alimoğlu, M. Kamil Yıldız
PMID: 15497067  Sayfalar 260 - 263

10.
Kafa travması geçiren bir hastada süperior mezenterik arter sendromu
A case of superior mesenteric artery syndrome following head trauma
Koray Öcal, Hakan Canbaz, Mehmet Çağlıkülekçi, Faik Yaylak, Musa Dirlik, Süha Aydın
PMID: 15497068  Sayfalar 264 - 267

11.
Hava yastığına bağlı ikinci derece yanık: Olgu sunumu
A second-degree burn related to air bag deployment: a case report
Cem Oktay, Yıldıray Çete
PMID: 15497069  Sayfalar 268 - 271