p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Midede olağandışı bir yabancı cismin başarılı olarak endoskopik yöntemle tedavisi: Bir eroin paketi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 354-356 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.93462

Midede olağandışı bir yabancı cismin başarılı olarak endoskopik yöntemle tedavisi: Bir eroin paketi

Mehmet Asıl, Ramazan Dertli
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

İlaç bağımlılığı önemli bir sosyal ve tıbbi sorundur. Uyuşturucu madde kaçakçılığında “vücutta depolama” yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Uyuşturucu madde küçük plastik paketler halinde hazırlandıktan sonra yutulur ya da rektum, vajina gibi doğal vücut kavitelerine yerleştirilir. Diğer benzer bir durum da uyuşturucu madde paketinin polis baskını sırasında tutuklanmamak için istemli yutulmasıdır. Biz burada eroin içeren bir paket yutan ve endoskopik olarak tedavi edilen bir olguyu sunduk. “Vücut Depolayıcıları”nın yuttuğu uyuşturucu paketlerinin tedavisinde, uygun olgularda üst gastrointestinal endoskopi güvenli bir alternatif yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Eroin, üst gastrointestinal endoskopi, vücut depolayıcısı, yabancı cisim.

Successful endoscopic treatment of an unusual foreign body in the stomach: A package of heroin

Mehmet Asıl, Ramazan Dertli
Department of Gastroenterology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya-Turkey

Drug addiction is an important medical and social problem. “Body packing” is frequently used for concealed transportation of illegal drugs. The drug is packed in small plastic packages and swallowed or placed into body cavities, such as the rectum or the vagina. Another aspect is “body stuffing,” in which the drug package is usually hastily swallowed in order to avoid arrest. Presently described is case of a body stuffer who ingested a package of heroin and was successfully treated with upper gastrointestinal endoscopy. Upper gastrointestinal endoscopy is a safe alternative therapeutic option in body stuffers in selected cases.

Keywords: Body stuffer, foreign body, heroin, upper gastrointestinal system endoscopy.

Mehmet Asıl, Ramazan Dertli. Successful endoscopic treatment of an unusual foreign body in the stomach: A package of heroin. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 354-356

Sorumlu Yazar: Mehmet Asıl, Türkiye
Makale Dili: İngilizce