p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 26 Sayı : 5 Yıl : 2020

Quick Search
Çocuklarda Suprakondiller Humerus Kırığı Sonrası Damarsal Yaralanmalar [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 84-89 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.83720

Çocuklarda Suprakondiller Humerus Kırığı Sonrası Damarsal Yaralanmalar

Emin Özkul, Mehmet Gem, Celil Alemdar, Hüseyin Arslan, İbrahim Azboy, Velat Çelik
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Abd,diyarbakır,türkiye

AMAÇ: Çocuk suprakondiller humerus kırığı sonrası ekstremite distalinde nabız alınamayan hastaların sonuçlarını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Suprakondiler humerus kırığı sonrası ekstremite distalinde nabız alınamayan 42 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Preoperatif ve post operatif nörolojik muayene bulguları, yaralanma şekli, yaralanma ile hastaneye başvuru arasında geçen süre ve ameliyata alınma zamanı, hastanede kalma süresi ve ameliyat sonrası görülen komplikasyonlar açısından hastalar değerlendirildi.
BULGULAR: Tüm hastalarda Gartland tip 3 kırık mevcuttu. Yirmi yedi hastada redüksiyon sonrası radial nabız palpe edilmeye başlandı. On hastada sadece doppler ile belirlenen akım mevcut iken, iki hastada akım alınamadı. Dolaşım bozukluğu olmayan bu iki hastada da ameliyattan bir gün sonra doppler ile akım alınmaya başlandı. Redüksiyon sonrası dolaşım bozukluğu devam eden ve doppler USG ile akım alınamayan diğer 3 (%7) hastaya acil vasküler eksplorasyon uygulandı. Bir hastaya primer sütürasyon, diğer 2 hastaya ise saphenous greft ile tamir uygulandı.
SONUÇ: Suprakondiller humerus kırığına bağlı nabızsız el gelişen hastalar, redüksiyon sonrası yeniden değerlendirilmeli; ekstremite dolaşımı düzelenler ve dolaşım bozuluğu bulguları olmayanlar için sadece yakın takip, dolaşım bozukluğu devam edenlere ise damar tamiri yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nabızsızlık, çocuk suprakondiller humerus kırığı, damar yaralanması

Vascular Injury Following Supracondylar Humerus Fractures in Children

Emin Özkul, Mehmet Gem, Celil Alemdar, Hüseyin Arslan, İbrahim Azboy, Velat Çelik
Of Orthopaedics And Traumatology, Dicleuniversity Medical Faculty, Diyarbakir, Turkey.

BACKGROUND: The aim of this study was to evaluate the outcomes of the children with absent distal pulses following supracondylar humerus fractures.
MATERIAL AND METHOD: 42 pulseless hand patients who were treated due to supracondylar humerus fractures were evaluated retrospectively. The evaluations included symptoms presented at preoperative and postoperative neurological examinations, mechanism of injury, time from injury to presentation, time from injury to surgery, length of hospital stay, and postoperative complications.
RESULTS: In 27 patients radial pulse was palpated following the reduction. A stream was identified in ten patients with Doppler, and no stream was identified in two patients. These two patients had no ischemia and they presented with a stream on Doppler one day after the surgery. Immediate vascular exploration was applied in three patients (7%) retained ischemia after the reduction and was unable to present a stream on Doppler. One patient underwent primary suture and the other two were managed with saphenous vein graft and primary repair.
CONCLUSION: It is vital to re-evaluate the patients presenting with a pulseless hand following supracondylar humerus fracture; the ones with no ischemia or ischemic sign should be closely followed, and the ones retaining ischemic signs should be managed with primary vascular repair.

Keywords: Pulselessness, supracondylar humerus fracture in child, vascular injury

Emin Özkul, Mehmet Gem, Celil Alemdar, Hüseyin Arslan, İbrahim Azboy, Velat Çelik. Vascular Injury Following Supracondylar Humerus Fractures in Children. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 84-89

Sorumlu Yazar: Emin Özkul, Türkiye