p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
KÜNT BATIN TRAVMALARINA BAĞLI DAMAR YARALANMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 170-174

KÜNT BATIN TRAVMALARINA BAĞLI DAMAR YARALANMALARI

M Halit Işıklar1, Rc Allen1, G Hunter1, K Mclntyre1, Ab Lumsden1
Tc Maltepe Üniversitesi, Genel Cerrahi Ad

Karın içi damar yaralanmaları sıklıkla delici ve kesici aletlerle olmakta, nadir de olsa künt travmaları takibinde yaralanmalar meydana gelmektedir. Künt travmalar sonucu oluşmuş damar yaralanmalarına ait az sayıda yayın vardır. Geniş bir yelpazeyi dağılan künt travmalar da oluşan damar yaralanmalarının sıklığı bilinmemektedir. Beş yılı aşkın süre içinde künt travmalar sonucu karın içi damarlarda yaralanma oluşmuş 27 hastanın geriye dönük olarak tıbbi dosyaları tarandı. Bu yaralanmaların %93'ü (25/27) motorlu araç kazasıydı. Hastaların acil merkezimize gelişteki ortalama kan basınçları 88/26 mm Hg'idi. Yaralanma ciddiyet skorları ortalaması (ISS) 28±8.2 puan olan hastaların, 19'sunda arterial, 17 sinde venöz yaralanma mevcuttu. 26 hastada (%96) damar yaralanmalarına, diğer karın içi organ yaralanmaları eşlik ediyordu. Arter yaralanmaları için primer onarım ve ligasyon, venöz yaralanmalar için ise kompresyon, ligasyon ve/veya primer onanın uygulandı. Kaba mortalite oranı %l 9 olarak bulundu. Arter yaralanmalarının tek başına bulunduğu grupta ölüm yokken, mortalite venöz yaralanmaları olan grupta 33% (5 hasta) olarak bulundu (p<0.05). Nadir de olsa künt batın travmaları sonucu batın içi damar yaratanından oluşmaktadır. Eşlik eden organ yaralanmalarını takiben hemodinamik değişikler oluşmakta ve tüm müdahalelere rağmen yüksek mortalite ve morbiditiye neden olmaktadır. Büyük ven yaralanmaları ise yüksek olan mortaliteyi daha da arttırmaktadır. Bu nedenle hemodinamik olarak stabil olmayan hastalar resüsitasyon uygulandıktan sonra acil operasyona alınmalı ve damar yaralanması yönünden dikkatli olunmalıdır.


VASCULAR INJURIES DUE TO BLUNT ABDOMINAL TRAUMA

M Halit Işıklar1, Rc Allen1, G Hunter1, K Mclntyre1, Ab Lumsden1
Tc Maltepe Üniversitesi, Genel Cerrahi Ad

Abdominal vascular trauma is predominantly penetrating in nature with blunt injuries occurring less frequently. The various specific types of blunt abdominal vascular trauma have been individually reported, however, the wide spectrum of vascular pathology possible with blunt injury is relatively unknown. Over a five year period, 27 patients who sustained blunt abdominal vascular injury were identified. The injury was motor vehicle related in 25/27 (93%). Mean blood pressure on admission was 88/26 mm Hg and mean Injury Severity Score (ISS) was 28±8.2. In 27 patients, there was 19 arterial and 17 venous injuries diagnosed. Significant associated injuries were present in 26/27 (96%) patients. When arterial and venous injuries were compared, surgical treatment of arterial injuries more frequently required grafting or ligation, in contrast to venous injuries usually required ligation, packing, or primary repair. Overall morbidity (56%) was significantly greater in the group with venous injury (92% vs 46%, p<0.05). The overall mortality rate was 19%. There was no death in the group with major arterial injuries, while five patients (33%) with major venous injuries died (p< 0.05). Blunt abdominal vascular trauma is a rare entity with a wide spectrum of vascular injuries possible. Hypotension and associated visceral injuries are often present. Major venous injuries present acutely and despite heroic measures, continue to have a higher morbidity and mortality. Aggressive resuscitation should be followed by early surgical intervention keyed by a high index of suspicion.


M Halit Işıklar, Rc Allen, G Hunter, K Mclntyre, Ab Lumsden. VASCULAR INJURIES DUE TO BLUNT ABDOMINAL TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 170-174