p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
CORACOCLAVİCULAR EKLEM [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 38-42

CORACOCLAVİCULAR EKLEM

Atıf Aydınlıoğlu1, Semih Diyarbakırlı1, Fuat Akpınar1, İbrahim Tekeoğlu1, Papatya Keleş1, Sait Keleş1, Ali Rıza Erdoğan1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ad, Erzurum

Yapılan anatomik disseksiyonlarda ve radyografik incelemelerde coraco clavicular eklemin mevcudiyeti bulunmuştur. Bu eklem humerusun cerrahi boyun kırıkları sonucunda oluşabildiği ve torasik çıkış sendromuna (thoracic outlet syndrom) neden olduğu gibi, çoğunlukla asemptomatik bir varyasyon şeklinde görülür. Coracoclavicular eklem, claviculanın tuberculum conoideum'u ile scapulanın processus coracoideus'u arasında görülen diartroz grubu bir eklemdir. Bu ekleme ait yüzeyler proceccus coracodieus 'un üst yüzünde ve tuberculum conoideum 'u ile scapulanın processus coracodieus 'u arasında görülen diartroz grubu bir eklemdir. Bu ekleme ait yüzeyler processus coracoideus'un üst yüzünde ve tuberculum conoideum'un altında bulunur. Bu çalışmada 102 scapula ve 130 clavicula üzerinde Coracoclavicular ekleme ait eklem yüzleri araştırıldı. Bu örneklerde, 9 clavicula ve 7 scapula üzerinde eklem yüzlerinin mevcut olduğu görüldü. Bulunan eklem yüzleri sağ ve sol olarak kaydedildi. Sonuçların istatistiksel değerlendirilmesi yapıldı. Bulgular takdim edildi. Literatür gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: CORACOCLAVİCULAR EKLEM, CLAVİCULA, SCAPULA

CORACOCLAVICULAR JOINT

Atıf Aydınlıoğlu1, Semih Diyarbakırlı1, Fuat Akpınar1, İbrahim Tekeoğlu1, Papatya Keleş1, Sait Keleş1, Ali Rıza Erdoğan1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ad, Erzurum

The presence of the coracocclavicular joint has occacionally been detected, their radiologically or by anatomical dissection. This joint may develop as a result of the surgical neck fracture of the humerus and may result in thoracic outlet syndrome. Coraco clavicular joint is mostly an asemptomatic variation. It is a diarthrotic joint between the coracoid process of the spacula and conoid tubercle of the clavicle. An articular facet on the conoid tubercul of the clavicle and on the superior surface of the coracoid process of the spacula will indicate the existence of this joint. In this study, the presence of the articular facets of the coracoclavicular joint on 102 spacula and 130 clavicle presented at the laboratories of the anatomy department of the medical faculty, Atatürk University was investigated. The presence of the articular facet was determined on 9 clavicle and 7 scapula. The articular facets were recorded as either unilateral left or unilateral right. The assesment of the results were made statistically. Findings were presented and literature was reviewed.

Keywords: CORACOCLAVICULAR JOINT, CLAVICLE, SCAPULA

Atıf Aydınlıoğlu, Semih Diyarbakırlı, Fuat Akpınar, İbrahim Tekeoğlu, Papatya Keleş, Sait Keleş, Ali Rıza Erdoğan. CORACOCLAVICULAR JOINT. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 38-42