p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
DALAK YARALANMALARINDA [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 10-14

DALAK YARALANMALARINDA

Turgay Karataş1, Cemalettin Ertekin1, Recep Güloğlu1, Kayıhan Günay1, Ali Kocataş1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Hematolojik ve immünolojik fonksiyonları olan dalak travmadan sonra korunması gereken önemli bir organdır. Bu sebepten dolayı, Perisplenik Packing yönteminin etkinliği sıçanlarda oluşturulan splenik lezyonlarda gösterildi. 45 sıçan, 4 grupta incelendi. İlk grupta, perisplenic packing grade IV splenik lezyonlardan sonra vicryl mesh ile gerçekleştirildi. İkinci grupta splenektomi, üçüncü grupta ise laparotomi yapıldı. Sonuçlar sintigrafik, hematolojik ve histopatolojik olarak değerlendirildi. İlk grupta sintigrafik sonuçlar sadece 2 sıçanda intrasplenik hematom gösterdi. 8 hafta sonra yapılan kontrol sintigrafilerinde bu hematomların kaybolduğu gözlendi. Hematolojik incelemelerde, grup 1'deki trombosit sayısının kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu bulundu. İkinci grupta da trombosit sayısı daha yüksekti ve target hücreler görüldü. İkinci haftada yapılan histopatolojik incelemelerde dalakların anatomik olarak intakt olduğu, fibroblast ve fibrositlerden zengin bir bağ dokunun varlığı gösterildi. Sekizinci haftada yapılan incelemelerde de mesh 'in tamamen absorbe olduğu ve kapsülün tamir edilmiş olduğu gözlendi. Elde edilen sintigrafik, histopatolojik, bulgular bu yöntemin hiler yaralanma dışında splenektomi gerektiren dalak yaralanmalarında güvenle kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: DALAK YARALANMASI, PERİSPLENİK PACKİNG, TRAVMA

THE USE OF PERISPLENIC PACKING IN SPLENIC INJURIES

Turgay Karataş1, Cemalettin Ertekin1, Recep Güloğlu1, Kayıhan Günay1, Ali Kocataş1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

The spleen, which possesses hematologic and immunologic functions, is an important organ to be protected after trauma. For this purpose, the reliability of the perisplenic packing method was investigated on rats with induced splenic lesions. Fourty five rats were divided into three main groups. In the first group, perisplenic packing was performed with vicryl mesh after grade IV splenic lesions. Splenectomy was performed on the second group and laparotomy for ones in the third group. The specimens were evaluated by sintigraphic hematologic and histopatologic means. In the first group, sintigraphic results revaluated intrasplenic hematomas in only two rats. Control sintigraphy studies on the eight week revaluated total resolution of these hematomas. With hematologic evaluation, thrombocyte count was found to be much higher in group I than in the control group. In the second group the thrombocyte count was even higher and target cells were observed. Histiopathologic evaluation performed during the second week revealed that the spleens anatomical structure was intact with an increased amount of connective tissue rich in fibrocytes and fibroblast, while findings during the eighth week revealed that the mesh had been totally absorbed and the capsule repaired.

Keywords: SPLENIC INJURY, PERISPLENIC PACKING, TRAUMA

Turgay Karataş, Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Kayıhan Günay, Ali Kocataş. THE USE OF PERISPLENIC PACKING IN SPLENIC INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 10-14