p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
KÜNT KARIN TRAVMALARINDA ULTRASONOGRAFİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 22-25

KÜNT KARIN TRAVMALARINDA ULTRASONOGRAFİ

Serdar Saydam1, Seymen Bora1, Metin Karaaslan1, Hasan Bakır1, Bülent Elverdi1, Enis İğci1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Ocak 1989 ve Aralık 1993 tarihleri arasında, 184 künt karın travmalı hastada tanıda Ultrasonografi (USG) kullanıldı. USG deneyimli bir radyolog tarafından yapıldı. 110 hastada herhangi bir patolojiyle karşılaşılmadı. 74 hasta ameliyata alındı. 70 hastada (%38) periton içi serbest sıvı tanımlandı. USG'nin duyarlılığı %94.5, özgüllüğü ise %100 olarak saptandı. Sonuç olarak USG'nin hemodinamik olarak stabil künt batın travmalı hastalarda ilk tanısal seçenek olması gerektiği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: ULTRASONOGRAFİ, KÜNT BATIN TRAVMASI

ULTRASOUND IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA

Serdar Saydam1, Seymen Bora1, Metin Karaaslan1, Hasan Bakır1, Bülent Elverdi1, Enis İğci1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Between January 1989 and December 1993, 184 patients with blunt abdominal injuries were examined prospectively. Sonographic examinations were performed by an experienced radiologist. 110 patients were no abdominal pathology. Seventy-four of this patients were operated. In 70 cases (38%), free intraperitoneal fluid was demonstrated ultrasonographically. Ultrasonography in terms of detecting free intra-abdominal fluid 94.5% and 100% sensivity and specifity respectively. Ultrasonography must be the first diagnostic tool for evaluation of the hemodynamically stable patients with blunt abdominal trauma.

Keywords: ULTRASONOGRAPHY, BLUNT ABDOMINAL TRAUMAS

Serdar Saydam, Seymen Bora, Metin Karaaslan, Hasan Bakır, Bülent Elverdi, Enis İğci. ULTRASOUND IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 22-25