p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
ABDOMİNAL TRAVMALARDA PREOPERATİF ALT VE AST DEĞERLERİNİN KARACİĞERDEKİ YARALANMANIN CİDDİYETİNİ GÖSTERMEDEKİ ÖNEMİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 104-106

ABDOMİNAL TRAVMALARDA PREOPERATİF ALT VE AST DEĞERLERİNİN KARACİĞERDEKİ YARALANMANIN CİDDİYETİNİ GÖSTERMEDEKİ ÖNEMİ

Mehmet Öğüş1, Güner Öğünç1, Okan Erdoğan1, Hayri Bozan1, Kemal Emek1, Mustafa Akaydın1, Nezihi Oygür1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavi edilen 41 karaciğer travmalı olgu Moore klasifikasyonuna göre karaciğer yaralanmasının derecesi, mortalite, preoperatif çalışılan ALT (Alanine aminotransferaz) ve AST (Aspartate aminotransferaz) değerleri açısından retrospektif olarak incelendi. Olguların 35'i erkek (Yaşları ort: 34.48±15.62), 6'sı kadın (yaşları ort: 26.16±12.01) idi. Bu olgulardan 32'si künt (%78.05), 9'u penetran (%21.95) travmalıydı. Bu çalışma sonunda, grade III-V karaciğer yaralanmaları ile grade I-II yaralanmalar arasında AST ve ALT değerleri açısından istatistiksel anlamlı farklılık saptandı (p<0.005). Bu nedenle preoperatif dönemde ALT ve AST değerlerindeki normalden 4 kat artış saptandığında karaciğerdeki yaralanmanın ciddi nitelikte olabileceğinin düşünülmesi gerektiği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: KARACİĞER, BATIN TRAVMASI

THE IMPORTANCE OF PREOPERATIVE ALT AND AST VALUES IN THE EVALUATION OF THE SEVERITY OF LIVER INJURY IN ABDOMINAL TRAUMA

Mehmet Öğüş1, Güner Öğünç1, Okan Erdoğan1, Hayri Bozan1, Kemal Emek1, Mustafa Akaydın1, Nezihi Oygür1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Fortyone patients with liver trauma, who were admitted to the General Surgery Department of Akdeniz University Medical Faculty, were evaluated for the severity of liver injury according to the Moore classification, mechanism of trauma, Injury severity score (ISS), mortality and alanine aminotransferase (ALT) values and aspartate aminotransferase (AST) values retrospectively. Among the 41 patients, 32 (78.05%) had a blunt and 9 (21.95%) had a penetrating trauma. The difference between the ALT and AST values of patients with grade I-II injury and grade III-V injury was statistically significant (p<0.005). Our results show that, a four fold rise than normal in the preoperative AST and ALT values should suggest a severe liver injury in these patients.

Keywords: LIVER, ABDOMINAL TRAUMA

Mehmet Öğüş, Güner Öğünç, Okan Erdoğan, Hayri Bozan, Kemal Emek, Mustafa Akaydın, Nezihi Oygür. THE IMPORTANCE OF PREOPERATIVE ALT AND AST VALUES IN THE EVALUATION OF THE SEVERITY OF LIVER INJURY IN ABDOMINAL TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1996; 2(1): 104-106