p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
TRAVMATİK ORBİTA DEFORMİTELERİNİN REKONSTRÜKSİYONUNDA TEMPOROPARİETAL FASYA FLEBİNİN KLİNİK UYGULAMASI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 204-207

TRAVMATİK ORBİTA DEFORMİTELERİNİN REKONSTRÜKSİYONUNDA TEMPOROPARİETAL FASYA FLEBİNİN KLİNİK UYGULAMASI

Aylin B Karabulut1, Burçak Tümerdem Çağ1, Atilla Arıncı1, Metin Erer1, Cemalettin Ertekin1
1İÜ İstanbul Faculty Of Medicine, Department Of Plastic ve Reconstructive Surgery
2İÜ İstanbul Faculty Of Medicine, Department Of Plastic ve Reconstructive Surgery
3İÜ İstanbul Faculty Of Medicine, Department Of Plastic ve Reconstructive Surgery
4İÜ İstanbul Faculty Of Medicine, Department Of Plastic ve Reconstructive Surgery
5İÜ İstanbul Faculty Of Medicine, Department Of Plastic ve Reconstructive Surgery

Temporoparietal-galeal flep travmaya bağlı kontrakte soket ve periorbital deformite rekonstrüksiyonunda iyi vaskülarize bir doku sağlaması açısından güvenilir bir fleptir.Bu çalışmada minimal donor morbiditeye yol açarak temporoparietal fasyal flebi uyguladığımız 5 hastayı sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: TRAVMATİK ORBİTAL REKONSTRÜKSİYONU, TEMPORO-PARİETAL FASYAL FLEP

CLINICAL APPLICATION OF TEMPOROPARIETAL FASCIAL FLAP IN RECONSTRUCTION OF TRAUMATIC ORBITAL DEFORMITIES

Aylin B Karabulut1, Burçak Tümerdem Çağ1, Atilla Arıncı1, Metin Erer1, Cemalettin Ertekin1
1İÜ İstanbul Faculty of Medicine, Department of Plastic ve Reconstructive Surgery
2İÜ İstanbul Faculty of Medicine, Department of Plastic ve Reconstructive Surgery
3İÜ İstanbul Faculty of Medicine, Department of Plastic ve Reconstructive Surgery
4İÜ İstanbul Faculty of Medicine, Department of Plastic ve Reconstructive Surgery
5İÜ İstanbul Faculty of Medicine, Department of Plastic ve Reconstructive Surgery

Temporoparietal-galeal flap provides a reliable source of pliable, well vascularized local tissue capable of reconstructing contracted eye socket and periorbital deformities due to trauma. We present five patients whom we applied temporoparietal fascial flap successfully with minimal donor morbidity. The results were quite satisfactory.

Keywords: TRAUMATIC ORBITAL RECONSTRUCTION, TEMPORO-PARIETAL FASCIAL FLAP

Aylin B Karabulut, Burçak Tümerdem Çağ, Atilla Arıncı, Metin Erer, Cemalettin Ertekin. CLINICAL APPLICATION OF TEMPOROPARIETAL FASCIAL FLAP IN RECONSTRUCTION OF TRAUMATIC ORBITAL DEFORMITIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 204-207