p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE OLAN ÇOCUKLARDA MANDİBULA FRAKTÜRLERİNİN TEDAVİSİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 164-169

KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE OLAN ÇOCUKLARDA MANDİBULA FRAKTÜRLERİNİN TEDAVİSİ

Serhat Yalçın1, Banu Gürkan1, Buket Aybar1
İÜ Diş Hek. Fak. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Çocuklarda maksillofasiyal kemiklerin kırılma sıklığı yetişkinlere göre daha azdır. Mandibula en sık etkilenen bölgeler başında gelmektedir. Çocuklarda mandibula fraktürlerinin tedavileri yetişkinlere göre bazı farklılıklar göstermektedir. Bu hastalarda uygulanan tedavinin daimi diş germlerini zedelememesi ve çocuğun çene gelişimini etkilememesi gereklidir. Bu olgu sunusunda, yaşları 6-12 arasında değişen 7 mandibula kırığı olgusu sunulmuştur. Olgular Gunning tip splint ile tedavi edilmişlerdir. Hastaların yaş, cinsiyet, etyolojileri değerlendirilmiş ve diğer tedavi seçenekleri tartışılmıştır. Gunning tip splint ile tedavi edilen hastaların splintleri iyi talere ettikleri ve komplikasyonsuz iyileşmenin sağlandığı görülmüştür. Bu yaş grubu hastalarda splint uygulamasının iyi bir tedavi seçeneği olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: MANDİBULA FRAKTÜRÜ, ÇOCUK, SPLİNT TEDAVİSİ

TREATMENT OF MANDIBULAR FRACTURES IN CHILDREN AT MIXED DENTITION

Serhat Yalçın1, Banu Gürkan1, Buket Aybar1
İÜ Diş Hek. Fak. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

The probability of maxillofacial bone fractures in children is less than that of adults. Mandibula is one of the most effected sites in children. The treatment of mandibular fractures in children shows some variations than that of adults. The treatment chosen for these patients should neither be harmful for the germs of the permanent teeth nor the development of the jaws. In this study, 7 mandibular fracture cases aging between 6-12 is presented. The treatment was carried on by Gunning types splint. Age, sex, etiologies of the patients were evaluated and other treatment alternatives were discussed. Cases treated will Gunning type splint showed good toleration for the splints and healing without complications was observed in the cases. Therefore, we believe that treatment of mandibular fractures in children by splint application would be a reasonable treatment choice.

Keywords: MANDIBULAR FRACTURE, CHILDREN, SPLINT TREATMENT

Serhat Yalçın, Banu Gürkan, Buket Aybar. TREATMENT OF MANDIBULAR FRACTURES IN CHILDREN AT MIXED DENTITION. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 164-169