p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
KÜNT TRAVMALI ŞUURU KAPALI HASTALARDA KARIN TRAVMASININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE HEMODİNAMİK STABİLİTENİN ÖNEMİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 180-183

KÜNT TRAVMALI ŞUURU KAPALI HASTALARDA KARIN TRAVMASININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE HEMODİNAMİK STABİLİTENİN ÖNEMİ

Cemalettin Ertekin1, Murat Kalaycı1, Recep Güloğlu1, Korhan Taviloğlu1, Rayihan Günay1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Acil Cerrahi Servisi

Ocak 1998-Eylül 1998 tarihleri arasında birimimize getirilen, 85 künt travmalı, şuuru kapalı, hemodinamisi stabil hasta çalışma grubuna alınmıştır. Travma nedenleri 44'ünde trafik kazası, 38'inde düşme, 3'ünde darptır. Bu hastaların hiçbirine karın travmasının teşhisi amacı ile peritoneal lavaj yapılmamış, hastalar hemodinamik durumları ile takip edilmiştir. Hastaların 74'ü şifa ile taburcu olurken, 11'i kaybedilmiştir. Ülkemizde yaygın olarak hekimler şuuru kapalı travmatik hastalarda karın travmasının teşhisinde hemodinamik değerlendirmeyi dikkate almadan yardımcı tanı yöntemlerine müracaat etmektedir. Biz bu çalışmamızda şuuru kapalı travmatik hastalarda hemodinamik stabilite varlığında invaziv bir yöntem olan DPL'nin yaygın kullanımın uygun olmadığı görüşüne vardık. Çalışma grubumuzdaki 85 hastanın takibinde bir sorun yaşanmaması da bu görüşümüzü desteklemektedir. Sonuç olarak künt travmalı, şuuru kapalı hastaların karın travmasının değerlendirilmesinde hemodinamik izlem güvenli bir yöntemdir. Yardımcı tanı yöntemi gerektiğinde kullanılması gereken ilk tanı yöntemi USG olmalıdır.


THE IMPORTANCE OF HEMODYNAMIC STABILITY IN THE EVALUATION OF ABDOMINAL TRAUMA, OF THE UNCONSCIOUS PATIENT WITH BLUNT TRAUMA

Cemalettin Ertekin1, Murat Kalaycı1, Recep Güloğlu1, Korhan Taviloğlu1, Rayihan Günay1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Acil Cerrahi Servisi

We have evaluated 85 blunt traumatized, hemodynamically stable, unconscious patients who admitted to our emergency surgery department, between January 1998-September 1998. The reasons for trauma are traffic accidents in 44, fall in 38, hitting in 3. None of these patients underwent peritoneal lavage, but were followed up with their hemodinamic parameters. While 74 of them were discharged with complete healing, 11 of them died. The doctors in our country usually use other diagnostic tools to evaluate the presence of abdominal trauma in blunt traumatized, unconscious patients without considering the hemodynamic parameters. In this study we showed that DPI which is an invasive method is not necessary to use so frequently in the hemodynamically stable, unconscious patient with multitrauma. In conclusion, we say that the evaluation and follow up of abdominal injury with the hemodynamic parameters, in a blunt traumatized and unconscious patient is a reliable method. If necessary the first tool to be used in diagnosis should be ultrasonography.


Cemalettin Ertekin, Murat Kalaycı, Recep Güloğlu, Korhan Taviloğlu, Rayihan Günay. THE IMPORTANCE OF HEMODYNAMIC STABILITY IN THE EVALUATION OF ABDOMINAL TRAUMA, OF THE UNCONSCIOUS PATIENT WITH BLUNT TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 180-183